Ljuskurva: V2479 Cyg

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-08-07 03:30:57 2458337.6465 13.633
V
HGG 2018-06-01 05:41:08 2458270.7369 13.364
V
HGG 2018-01-09 19:38:47 2458128.3186 12.913
V
HGG 2018-01-02 23:31:46 2458121.4804 12.825
V
HGG 2017-12-31 20:01:23 2458119.3343 12.899
V
HGG 2017-12-22 20:05:08 2458110.3369 12.913
V
HGG 2017-12-08 20:51:04 2458096.3688 13.132
V
WRT 2017-10-04 22:56:47 2458031.4561 10.896
R
WRT 2017-10-04 22:52:01 2458031.4528 13.409
V
HGG 2017-09-12 03:26:47 2458008.6436 13.212
V
HGG 2017-09-11 03:23:28 2458007.6413 13.193
V
HGG 2017-09-01 21:58:53 2457998.4159 13.148
V
WRT 2017-08-27 01:02:03 2457992.5431 10.648
R
WRT 2017-08-27 00:56:18 2457992.5391 13.146
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V2479+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png