Ljuskurva: V1904 Cyg

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-11-08 00:07:55 2458430.5055 13.204
V
KTS 2018-10-16 22:27:07 2458408.4355 15.901
V
HGG 2018-10-15 22:09:41 2458407.4234 15.94
V
KTS 2018-10-03 02:37:14 2458394.6092 16.749
V
WRT 2018-09-15 19:51:53 2458377.3277 14.891
R
WRT 2018-09-15 19:41:22 2458377.3204 17.877
V
HGG 2018-09-04 10:09:50 2458365.9235 <16.098
V
HGG 2018-08-29 09:04:27 2458359.8781 <14.452
V
HGG 2018-08-22 04:06:57 2458352.6715 <17.151
V
HGG 2018-08-07 01:43:14 2458337.5717 <17.198
V
KTS 2018-08-02 04:48:17 2458332.7002 <17.5
V
HGG 2018-05-08 06:14:23 2458246.7600 15.121
V
KTS 2018-05-03 09:33:24 2458241.8982 14.951
V
WRT 2018-04-03 02:31:20 2458211.6051 12.25
R
WRT 2018-04-03 02:28:19 2458211.6030 13.901
V
KTS 2018-01-09 19:42:57 2458128.3215 15.18
V
HGG 2017-12-31 20:10:01 2458119.3403 16.36
V
KTS 2017-12-27 21:10:30 2458115.3823 16.392
V
KTS 2017-12-22 20:23:25 2458110.3496 16.946
V
HGG 2017-12-22 20:17:48 2458110.3457 16.614
V
KTS 2017-12-10 21:12:48 2458098.3839 17.27
V
KTS 2017-11-30 21:53:08 2458088.4119 17.781
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V1904+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png