Ljuskurva: V1842 Cyg

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-09-15 19:06:40 2458377.2963 10.273
R
WRT 2018-09-15 19:02:29 2458377.2934 12.283
V
HGG 2018-08-22 03:39:27 2458352.6524 12.618
V
HGG 2018-08-07 03:30:57 2458337.6465 12.639
V
HGG 2018-06-01 05:41:08 2458270.7369 12.346
V
HGG 2018-01-02 23:31:46 2458121.4804 12.391
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V1842+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png