Ljuskurva: V1842 Cyg

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-05-09 05:17:57 2458612.7208 12.046
V
HGG 2019-03-27 07:11:59 2458569.8000 12.481
V
WRT 2019-01-09 16:51:18 2458493.2023 10.368
R
WRT 2019-01-09 16:49:00 2458493.2007 12.394
V
WRT 2018-12-05 18:09:12 2458458.2564 10.442
R
WRT 2018-12-05 18:01:35 2458458.2511 12.401
V
WRT 2018-11-26 18:59:45 2458449.2915 10.37
R
WRT 2018-11-26 18:56:44 2458449.2894 12.385
V
HGG 2018-10-15 23:29:02 2458407.4785 12.54
V
WRT 2018-09-15 19:06:40 2458377.2963 10.273
R
WRT 2018-09-15 19:02:29 2458377.2934 12.283
V
HGG 2018-08-22 03:39:27 2458352.6524 12.618
V
HGG 2018-08-07 03:30:57 2458337.6465 12.639
V
HGG 2018-06-01 05:41:08 2458270.7369 12.346
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V1842+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png