Ljuskurva: V1787 Ori

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-03-23 00:18:51 2458931.5131 13.896
V
HGG 2020-03-19 00:08:55 2458927.5062 14.005
V
HGG 2020-03-17 00:30:05 2458925.5209 14.009
V
WRT 2020-03-11 21:06:37 2458920.3796 13.733
V
WRT 2020-03-11 21:05:45 2458920.3790 13.75
V
WRT 2020-03-11 21:04:53 2458920.3784 13.755
V
WRT 2020-03-11 21:04:01 2458920.3778 13.841
V
WRT 2020-03-11 21:03:01 2458920.3771 13.854
V
WRT 2020-03-11 21:02:09 2458920.3765 13.806
V
WRT 2020-03-11 21:01:17 2458920.3759 13.761
V
WRT 2020-03-11 21:00:17 2458920.3752 13.769
V
KTS 2020-03-11 20:25:26 2458920.3510 13.97
V
HGG 2020-03-11 20:25:26 2458920.3510 13.925
V
KTS 2020-02-20 22:36:20 2458900.4419 13.939
V
KTS 2020-01-31 22:07:58 2458880.4222 13.95
V
KTS 2020-01-15 00:03:27 2458863.5024 13.877
V
KTS 2020-01-08 21:05:19 2458857.3787 13.923
V
KTS 2020-01-01 01:26:58 2458849.5604 13.93
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V1787+Ori&lastdays=365&showband=@BVRI&.png