Ljuskurva: V1321 Tau

Totalt antal observationer: 42
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-02-13 19:44:32 2458163.3226 12.712
R
WRT 2018-02-13 19:42:23 2458163.3211 13.803
V
WRT 2018-02-04 19:52:27 2458154.3281 12.604
R
WRT 2018-02-04 19:41:13 2458154.3203 13.699
V
WRT 2018-01-27 17:14:03 2458146.2181 12.826
R
WRT 2018-01-27 17:11:54 2458146.2166 13.741
V
WRT 2018-01-09 20:49:29 2458128.3677 12.699
R
WRT 2018-01-09 20:47:28 2458128.3663 13.834
V
WRT 2018-01-08 21:17:25 2458127.3871 12.716
R
WRT 2018-01-08 21:15:24 2458127.3857 13.817
V
WRT 2018-01-07 17:21:33 2458126.2233 12.62
R
WRT 2018-01-07 17:19:32 2458126.2219 13.758
V
WRT 2018-01-06 21:00:51 2458125.3756 12.604
R
WRT 2018-01-06 20:58:42 2458125.3741 13.715
V
WRT 2018-01-06 16:22:56 2458125.1826 12.617
R
WRT 2018-01-06 16:20:55 2458125.1812 13.681
V
WRT 2017-12-25 21:07:03 2458113.3799 12.582
R
WRT 2017-12-25 21:04:53 2458113.3784 13.69
V
WRT 2017-12-22 16:48:00 2458110.2000 12.763
R
WRT 2017-12-22 16:45:50 2458110.1985 13.772
V
WRT 2017-12-21 21:17:51 2458109.3874 12.707
R
WRT 2017-12-21 21:15:50 2458109.3860 13.85
V
WRT 2017-11-16 00:25:55 2458073.5180 12.146
R
WRT 2017-11-16 00:23:54 2458073.5166 13.842
V
WRT 2017-11-14 00:32:58 2458071.5229 12.627
R
WRT 2017-11-14 00:30:48 2458071.5214 13.739
V
WRT 2017-11-13 01:06:14 2458070.5460 12.616
R
WRT 2017-11-13 01:04:04 2458070.5445 13.687
V
WRT 2017-11-10 02:13:29 2458067.5927 12.679
R
WRT 2017-11-10 02:11:19 2458067.5912 13.847
V
WRT 2017-11-06 23:23:34 2458064.4747 12.633
R
WRT 2017-11-06 23:21:24 2458064.4732 13.665
V
WRT 2017-11-02 22:29:42 2458060.4373 12.689
R
WRT 2017-11-02 22:27:41 2458060.4359 13.768
V
WRT 2017-11-02 20:33:30 2458060.3566 12.678
R
WRT 2017-11-02 20:31:20 2458060.3551 13.754
V
WRT 2017-10-05 00:17:08 2458031.5119 12.647
R
WRT 2017-10-05 00:14:58 2458031.5104 13.717
V
WRT 2017-08-28 01:55:46 2457993.5804 12.698
R
WRT 2017-08-28 01:53:36 2457993.5789 13.792
V
WRT 2017-08-27 01:44:41 2457992.5727 12.624
R
WRT 2017-08-27 01:42:31 2457992.5712 13.779
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V1321+Tau&lastdays=365&showband=@BVRI&.png