Ljuskurva: V1321 Tau

Totalt antal observationer: 32
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2020-02-23 18:26:55 2458903.2687 12.636
R
WRT 2020-02-23 18:25:03 2458903.2674 13.738
V
WRT 2020-02-22 18:27:38 2458902.2692 12.633
R
WRT 2020-02-22 18:25:46 2458902.2679 13.745
V
WRT 2020-02-18 18:33:33 2458898.2733 12.604
R
WRT 2020-02-18 18:31:49 2458898.2721 13.732
V
WRT 2020-02-07 17:02:32 2458887.2101 12.671
R
WRT 2020-02-07 17:00:48 2458887.2089 13.73
V
WRT 2020-01-24 18:21:36 2458873.2650 12.608
R
WRT 2020-01-24 18:19:43 2458873.2637 13.756
V
WRT 2020-01-22 17:02:41 2458871.2102 12.601
R
WRT 2020-01-22 17:00:48 2458871.2089 13.74
V
WRT 2020-01-21 17:02:41 2458870.2102 12.638
R
WRT 2020-01-21 17:00:48 2458870.2089 13.782
V
WRT 2020-01-16 18:41:54 2458865.2791 12.625
R
WRT 2020-01-16 18:40:01 2458865.2778 13.722
V
WRT 2020-01-12 19:50:44 2458861.3269 12.615
R
WRT 2020-01-12 19:48:51 2458861.3256 13.744
V
WRT 2020-01-08 18:00:00 2458857.2500 12.761
R
WRT 2020-01-08 17:58:07 2458857.2487 13.743
V
WRT 2019-12-30 19:24:23 2458848.3086 12.624
R
WRT 2019-12-30 19:22:48 2458848.3075 13.738
V
WRT 2019-11-04 21:30:57 2458792.3965 12.599
R
WRT 2019-11-04 21:29:22 2458792.3954 13.716
V
WRT 2019-10-31 22:21:47 2458788.4318 12.626
R
WRT 2019-10-31 22:20:12 2458788.4307 13.721
V
WRT 2019-10-27 22:41:05 2458784.4452 12.65
R
WRT 2019-10-27 22:39:30 2458784.4441 13.783
V
WRT 2019-10-04 03:26:38 2458760.6435 12.628
R
WRT 2019-10-04 03:25:03 2458760.6424 13.735
V
WRT 2019-09-16 01:58:39 2458742.5824 12.665
R
WRT 2019-09-16 01:57:04 2458742.5813 13.74
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V1321+Tau&lastdays=365&showband=@BVRI&.png