Ljuskurva: V1260 Tau

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-03-25 20:18:31 2458934.3462 10.203
V
0.698
KTS 2020-03-24 21:01:43 2458933.3762 10.22
V
0.519
LNM 2020-03-18 19:54:46 2458927.3297 10.231
V
0.406
WRT 2020-03-11 19:40:04 2458920.3195 10.4
V
0.115
WRT 2020-03-11 19:37:55 2458920.3180 10.34
V
0.115
WRT 2020-03-11 19:36:46 2458920.3172 10.235
V
0.115
WRT 2020-03-11 19:35:45 2458920.3165 10.239
V
0.115
WRT 2020-03-11 19:34:36 2458920.3157 10.221
V
0.114
WRT 2020-03-11 19:33:35 2458920.3150 10.207
V
0.114


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V1260+Tau&lastdays=365&showband=@BVRI&.png