Ljuskurva: V1235 Tau

Totalt antal observationer: 34
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2020-02-23 18:26:55 2458903.2687 10.529
R
WRT 2020-02-23 18:25:03 2458903.2674 10.931
V
WRT 2020-02-22 18:27:38 2458902.2692 10.533
R
WRT 2020-02-22 18:25:46 2458902.2679 10.918
V
WRT 2020-02-18 18:33:33 2458898.2733 10.528
R
WRT 2020-02-18 18:31:49 2458898.2721 10.912
V
WRT 2020-02-07 17:02:32 2458887.2101 10.534
R
WRT 2020-02-07 17:00:48 2458887.2089 10.93
V
WRT 2020-01-24 18:21:36 2458873.2650 10.554
R
WRT 2020-01-24 18:19:43 2458873.2637 10.959
V
WRT 2020-01-22 17:02:41 2458871.2102 10.564
R
WRT 2020-01-22 17:00:48 2458871.2089 10.95
V
WRT 2020-01-21 17:02:41 2458870.2102 10.531
R
WRT 2020-01-21 17:00:48 2458870.2089 10.934
V
WRT 2020-01-16 18:41:54 2458865.2791 10.542
R
WRT 2020-01-16 18:40:01 2458865.2778 10.938
V
WRT 2020-01-12 19:50:44 2458861.3269 10.536
R
WRT 2020-01-12 19:48:51 2458861.3256 10.948
V
WRT 2020-01-08 18:00:00 2458857.2500 10.574
R
WRT 2020-01-08 17:58:07 2458857.2487 10.94
V
WRT 2019-12-30 19:24:23 2458848.3086 10.516
R
WRT 2019-12-30 19:22:48 2458848.3075 10.955
V
WRT 2019-11-04 21:30:57 2458792.3965 10.52
R
WRT 2019-11-04 21:29:22 2458792.3954 10.925
V
WRT 2019-11-03 21:14:15 2458791.3849 10.487
R
WRT 2019-11-03 21:12:40 2458791.3838 11.012
V
WRT 2019-10-31 22:21:47 2458788.4318 10.53
R
WRT 2019-10-31 22:20:12 2458788.4307 10.933
V
WRT 2019-10-27 22:41:05 2458784.4452 10.554
R
WRT 2019-10-27 22:39:30 2458784.4441 10.952
V
WRT 2019-10-04 03:26:38 2458760.6435 10.54
R
WRT 2019-10-04 03:25:03 2458760.6424 10.946
V
WRT 2019-09-16 01:58:39 2458742.5824 10.542
R
WRT 2019-09-16 01:57:04 2458742.5813 10.966
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V1235+Tau&lastdays=365&showband=@BVRI&.png