Ljuskurva: V1108 Her

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-09-08 21:59:02 2459101.4160 <16.051
V
LNM 2020-09-06 19:42:48 2459099.3214 <16.219
V
LNM 2020-08-30 20:12:46 2459092.3422 16.644
V
LNM 2020-08-29 21:09:30 2459091.3816 <15.077
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V1108+Her&lastdays=365&showband=@BVRI&.png