Ljuskurva: V1015 Her

Totalt antal observationer: 21
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2020-02-24 04:00:20 2458903.6669 14.718
R
0.640
WRT 2020-02-24 03:53:25 2458903.6621 17.404
V
0.640
KTS 2020-02-14 05:28:19 2458893.7280 18.366
V
0.602
KTS 2020-01-31 05:41:51 2458879.7374 17.76
V
0.548
KTS 2020-01-17 06:08:55 2458865.7562 17.251
V
0.495
KTS 2020-01-10 06:40:19 2458858.7780 17.32
V
0.468
WRT 2019-11-03 17:29:02 2458791.2285 12.648
R
0.209
WRT 2019-11-03 17:21:24 2458791.2232 14.817
V
0.209
WRT 2019-10-25 17:08:44 2458782.2144 12.321
R
0.174
WRT 2019-10-25 17:06:17 2458782.2127 14.453
V
0.174
WRT 2019-10-03 18:38:18 2458760.2766 11.592
R
0.090
WRT 2019-10-03 18:35:59 2458760.2750 13.291
V
0.090
WRT 2019-09-15 20:49:55 2458742.3680 11.112
R
0.021
WRT 2019-09-15 20:48:28 2458742.3670 12.531
V
0.021
KTS 2019-08-25 06:02:35 2458720.7518 12.341
V
0.938
KTS 2019-07-12 04:05:48 2458676.6707 15.624
V
0.769
KTS 2019-06-20 22:10:33 2458655.4240 16.409
V
0.688
HGG 2019-06-11 03:14:49 2458645.6353 17.085
V
0.650
HGG 2019-05-03 02:00:57 2458606.5840 17.263
V
0.500
KTS 2019-03-20 02:55:14 2458562.6217 16.148
V
0.332
KTS 2019-02-27 04:59:13 2458541.7078 15.3
V
0.251


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V1015+Her&lastdays=365&showband=@BVRI&.png