Ljuskurva: V1015 Her

Totalt antal observationer: 26
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-01-04 07:04:22 2458487.7947 12.703
V
0.044
WRT 2018-11-27 16:05:39 2458450.1706 11.741
R
0.900
WRT 2018-11-27 16:03:56 2458450.1694 13.326
V
0.900
WRT 2018-10-14 17:53:48 2458406.2457 13.599
R
0.732
WRT 2018-10-14 17:51:12 2458406.2439 16.353
V
0.732
KTS 2018-10-13 22:00:02 2458405.4167 16.462
V
0.728
WRT 2018-09-24 19:23:05 2458386.3077 14.473
R
0.655
WRT 2018-09-24 19:17:28 2458386.3038 17.296
V
0.655
WRT 2018-09-18 19:21:04 2458380.3063 14.578
R
0.632
WRT 2018-09-18 19:15:27 2458380.3024 17.417
V
0.632
WRT 2018-09-10 19:51:44 2458372.3276 14.834
R
0.601
WRT 2018-09-10 19:49:43 2458372.3262 17.619
V
0.601
KTS 2018-08-29 21:36:51 2458360.4006 17.998
V
0.556
KTS 2018-08-20 00:53:51 2458350.5374 <17.518
V
0.518
KTS 2018-08-04 00:27:12 2458334.5189 17.548
V
0.456
KTS 2018-06-12 07:10:16 2458281.7988 15.5
V
0.254
HGG 2018-04-16 11:00:48 2458224.9589 9.379
I
0.036
HGG 2018-04-16 10:54:02 2458224.9542 13.279
V
0.036
WRT 2018-04-13 00:51:15 2458221.5356 11.562
R
0.023
WRT 2018-04-13 00:49:32 2458221.5344 13.284
V
0.023
WRT 2018-04-03 02:04:24 2458211.5864 11.606
R
0.985
WRT 2018-04-03 02:02:49 2458211.5853 13.279
V
0.985
WRT 2018-03-27 02:37:06 2458204.6091 11.816
R
0.958
WRT 2018-03-27 02:35:31 2458204.6080 13.557
V
0.958
KTS 2018-01-26 05:29:02 2458144.7285 17.16
V
0.728
KTS 2018-01-20 05:53:48 2458138.7457 16.883
V
0.705


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V1015+Her&lastdays=365&showband=@BVRI&.png