Ljuskurva: V0952 Ori

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-03-23 00:18:51 2458931.5131 15.219
V
HGG 2020-03-17 00:30:05 2458925.5209 15.351
V
HGG 2020-03-16 00:05:11 2458924.5036 15.317
V
KTS 2020-01-01 01:26:58 2458849.5604 15.158
V
KTS 2019-12-22 01:47:16 2458839.5745 15.152
V
HGG 2019-11-04 05:55:40 2458791.7470 15.418
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0952+Ori&lastdays=365&showband=@BVRI&.png