Ljuskurva: V0846 Ori

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-03-23 00:18:51 2458931.5131 15.507
V
HGG 2020-03-17 00:30:05 2458925.5209 15.58
V
HGG 2020-03-16 00:05:11 2458924.5036 15.516
V
HGG 2020-03-11 20:25:26 2458920.3510 15.327
V
KTS 2020-02-20 22:36:20 2458900.4419 14.795
V
HGG 2019-11-04 05:55:40 2458791.7470 15.667
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0846+Ori&lastdays=365&showband=@BVRI&.png