Ljuskurva: V0750 Cyg

Totalt antal observationer: 25
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-11-26 20:18:14 2458449.3460 10.739
R
0.113
WRT 2018-11-26 20:16:04 2458449.3445 13.594
V
0.113
KTS 2018-11-02 00:39:53 2458424.5277 14.916
B
0.055
KTS 2018-11-02 00:39:53 2458424.5277 10.634
R
0.055
KTS 2018-11-02 00:39:53 2458424.5277 13.064
V
0.055
HGG 2018-10-15 22:23:39 2458407.4331 12.589
V
0.015
WRT 2018-10-07 17:56:49 2458399.2478 9.884
R
0.996
WRT 2018-10-07 17:55:23 2458399.2468 12.405
V
0.996
KTS 2018-10-03 02:16:22 2458394.5947 12.293
V
0.986
HGG 2018-09-23 03:35:34 2458384.6497 12.104
V
0.963
ANC 2018-09-15 19:48:00 2458377.3250 12.4
Vis
0.946
WRT 2018-09-15 18:56:44 2458377.2894 9.723
R
0.945
WRT 2018-09-15 18:55:26 2458377.2885 12.149
V
0.945
KTS 2018-09-12 04:26:41 2458373.6852 12.11
V
0.937
KTS 2018-08-24 00:38:18 2458354.5266 12.181
V
0.893
HGG 2018-08-22 04:27:50 2458352.6860 12.167
V
0.888
HGG 2018-08-08 02:15:04 2458338.5938 12.637
V
0.856
KTS 2018-08-07 03:26:21 2458337.6433 12.715
V
0.854
KTS 2018-07-18 09:21:01 2458317.8896 13.726
V
0.808
ANC 2018-07-13 22:22:00 2458313.4319 <13.8
Vis
0.797
KTS 2018-06-08 07:49:09 2458277.8258 14.567
V
0.715
KTS 2018-05-03 09:30:48 2458241.8964 14.899
V
0.631
WRT 2018-04-16 01:35:28 2458224.5663 12.075
R
0.591
WRT 2018-04-16 01:27:24 2458224.5607 15.253
V
0.591
KTS 2018-03-11 05:09:44 2458188.7151 16.185
V
0.508


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0750+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png