Ljuskurva: V0750 Cyg

Totalt antal observationer: 30
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-05-19 03:01:52 2458622.6263 15.911
V
0.514
HGG 2019-05-07 04:33:18 2458610.6898 15.968
V
0.487
KTS 2019-05-06 01:33:44 2458609.5651 18.264
B
0.484
KTS 2019-05-06 01:33:44 2458609.5651 16.072
V
0.484
KTS 2019-05-06 01:33:44 2458609.5651 12.936
R
0.484
HGG 2019-03-26 05:55:58 2458568.7472 16.04
V
0.389
HGG 2019-03-11 05:31:03 2458553.7299 15.959
V
0.355
KTS 2019-03-02 05:49:55 2458544.7430 15.883
V
0.334
ANC 2019-01-02 18:31:00 2458486.2715 <14.4
Vis
0.198
WRT 2018-11-26 20:18:14 2458449.3460 10.739
R
0.113
WRT 2018-11-26 20:16:04 2458449.3445 13.594
V
0.113
KTS 2018-11-02 00:39:53 2458424.5277 13.064
V
0.055
KTS 2018-11-02 00:39:53 2458424.5277 10.634
R
0.055
KTS 2018-11-02 00:39:53 2458424.5277 14.916
B
0.055
HGG 2018-10-15 22:23:39 2458407.4331 12.589
V
0.015
WRT 2018-10-07 17:56:49 2458399.2478 9.884
R
0.996
WRT 2018-10-07 17:55:23 2458399.2468 12.405
V
0.996
KTS 2018-10-03 02:16:22 2458394.5947 12.293
V
0.986
HGG 2018-09-23 03:35:34 2458384.6497 12.104
V
0.963
ANC 2018-09-15 19:48:00 2458377.3250 12.4
Vis
0.946
WRT 2018-09-15 18:56:44 2458377.2894 9.723
R
0.945
WRT 2018-09-15 18:55:26 2458377.2885 12.149
V
0.945
KTS 2018-09-12 04:26:41 2458373.6852 12.11
V
0.937
KTS 2018-08-24 00:38:18 2458354.5266 12.181
V
0.893
HGG 2018-08-22 04:27:50 2458352.6860 12.167
V
0.888
HGG 2018-08-08 02:15:04 2458338.5938 12.637
V
0.856
KTS 2018-08-07 03:26:21 2458337.6433 12.715
V
0.854
KTS 2018-07-18 09:21:01 2458317.8896 13.726
V
0.808
ANC 2018-07-13 22:22:00 2458313.4319 <13.8
Vis
0.797
KTS 2018-06-08 07:49:09 2458277.8258 14.567
V
0.715


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0750+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png