Ljuskurva: V0750 Cyg

Totalt antal observationer: 29
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-10-07 17:56:49 2458399.2478 9.884
R
0.979
WRT 2018-10-07 17:55:23 2458399.2468 12.405
V
0.979
KTS 2018-10-03 02:16:22 2458394.5947 12.293
V
0.968
HGG 2018-09-23 03:35:34 2458384.6497 12.104
V
0.945
ANC 2018-09-15 19:48:00 2458377.3250 12.4
Vis
0.928
WRT 2018-09-15 18:56:44 2458377.2894 9.723
R
0.928
WRT 2018-09-15 18:55:26 2458377.2885 12.149
V
0.928
KTS 2018-09-12 04:26:41 2458373.6852 12.11
V
0.920
KTS 2018-08-24 00:38:18 2458354.5266 12.181
V
0.875
HGG 2018-08-22 04:27:50 2458352.6860 12.167
V
0.871
HGG 2018-08-08 02:15:04 2458338.5938 12.637
V
0.839
KTS 2018-08-07 03:26:21 2458337.6433 12.715
V
0.836
KTS 2018-07-18 09:21:01 2458317.8896 13.726
V
0.791
ANC 2018-07-13 22:22:00 2458313.4319 <13.8
Vis
0.780
KTS 2018-06-08 07:49:09 2458277.8258 14.567
V
0.698
KTS 2018-05-03 09:30:48 2458241.8964 14.899
V
0.615
WRT 2018-04-16 01:35:28 2458224.5663 12.075
R
0.574
WRT 2018-04-16 01:27:24 2458224.5607 15.253
V
0.574
KTS 2018-03-11 05:09:44 2458188.7151 16.185
V
0.491
KTS 2018-01-18 19:35:28 2458137.3163 16.205
V
0.372
KTS 2018-01-09 19:38:47 2458128.3186 15.9
V
0.351
KTS 2017-12-31 20:03:33 2458119.3358 15.73
V
0.331
KTS 2017-12-24 20:13:11 2458112.3425 15.534
V
0.314
KTS 2017-12-17 20:59:51 2458105.3749 15.313
V
0.298
KTS 2017-12-17 20:59:51 2458105.3749 17.098
B
0.298
KTS 2017-12-17 20:59:51 2458105.3749 12.479
R
0.298
KTS 2017-12-06 22:08:06 2458094.4223 15.026
V
0.273
KTS 2017-11-11 23:58:42 2458069.4991 14.221
V
0.215
KTS 2017-10-30 21:08:29 2458057.3809 13.994
V
0.187


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0750+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png