Ljuskurva: V0750 Cyg

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-09-08 21:00:51 2459101.3756 13.351
V
0.651
HGG 2020-08-27 05:34:22 2459088.7322 13.848
V
0.622
KTS 2020-08-26 04:50:44 2459087.7019 13.921
V
0.620
ANC 2020-08-11 22:19:00 2459073.4299 <14.6
Vis
0.586
KTS 2020-07-27 04:54:28 2459057.7045 14.638
V
0.550
KTS 2020-07-27 04:54:28 2459057.7045 11.862
R
0.550
KTS 2020-07-27 04:54:28 2459057.7045 16.811
B
0.550
ANC 2020-07-12 23:15:00 2459043.4687 <13.8
Vis
0.517
KTS 2020-06-25 04:50:52 2459025.7020 15.861
V
0.475
HGG 2020-06-16 03:26:29 2459016.6434 15.884
V
0.454
KTS 2020-05-06 03:13:49 2458975.6346 16.124
V
0.359
KTS 2020-05-06 03:13:49 2458975.6346 12.897
R
0.359


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0750+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png