Ljuskurva: V0727 Cas

Totalt antal observationer: 23
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2020-02-16 23:43:52 2458896.4888 12.292
V
0.154
HGG 2020-02-01 04:51:53 2458880.7027 11.36
V
0.090
KTS 2020-01-31 01:39:47 2458879.5693 11.394
V
0.085
HGG 2020-01-15 01:31:09 2458863.5633 10.934
V
0.020
KTS 2020-01-09 22:24:14 2458858.4335 11.022
V
0.999
HGG 2020-01-08 20:26:26 2458857.3517 10.99
V
0.994
WRT 2020-01-08 19:12:17 2458857.3002 9.274
R
0.994
WRT 2020-01-08 19:11:16 2458857.2995 11.014
V
0.994
KTS 2019-12-31 22:05:05 2458849.4202 11.236
V
0.962
HGG 2019-12-31 03:44:29 2458848.6559 11.184
V
0.959
KTS 2019-12-13 21:26:21 2458831.3933 10.244
R
0.888
KTS 2019-12-13 21:26:21 2458831.3933 12.066
V
0.888
KTS 2019-12-13 21:26:21 2458831.3933 13.92
B
0.888
HGG 2019-12-13 01:18:54 2458830.5548 12.08
V
0.885
HGG 2019-12-01 04:51:44 2458818.7026 12.433
V
0.836
HGG 2019-11-26 00:50:32 2458813.5351 12.551
V
0.815
HGG 2019-10-29 22:58:13 2458786.4571 13.985
V
0.704
HGG 2019-09-14 03:57:27 2458740.6649 15.551
V
0.517
HGG 2019-07-26 03:16:59 2458690.6368 14.234
V
0.312
HGG 2019-07-11 03:11:05 2458675.6327 13.373
V
0.250
KTS 2019-06-22 04:52:36 2458656.7032 12.248
V
0.173
HGG 2019-03-17 08:49:29 2458559.8677 13.029
V
0.776
HGG 2019-03-02 05:28:01 2458544.7278 13.936
V
0.715


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0727+Cas&lastdays=365&showband=@BVRI&.png