Ljuskurva: V0718 Tau

Totalt antal observationer: 42
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-02-13 19:44:32 2458163.3226 11.348
R
0.792
WRT 2018-02-13 19:42:23 2458163.3211 13.764
V
0.792
WRT 2018-02-04 19:52:27 2458154.3281 11.38
R
0.770
WRT 2018-02-04 19:41:13 2458154.3203 13.816
V
0.770
WRT 2018-01-27 17:14:03 2458146.2181 11.411
R
0.749
WRT 2018-01-27 17:11:54 2458146.2166 13.894
V
0.749
WRT 2018-01-09 20:49:29 2458128.3677 11.566
R
0.705
WRT 2018-01-09 20:47:28 2458128.3663 14.07
V
0.705
WRT 2018-01-08 21:17:25 2458127.3871 11.544
R
0.702
WRT 2018-01-08 21:15:24 2458127.3857 14.04
V
0.702
WRT 2018-01-07 17:21:33 2458126.2233 11.547
R
0.699
WRT 2018-01-07 17:19:32 2458126.2219 14.063
V
0.699
WRT 2018-01-06 21:00:51 2458125.3756 11.573
R
0.697
WRT 2018-01-06 20:58:42 2458125.3741 14.089
V
0.697
WRT 2018-01-06 16:22:56 2458125.1826 11.528
R
0.697
WRT 2018-01-06 16:20:55 2458125.1812 14.019
V
0.697
WRT 2017-12-25 21:07:03 2458113.3799 11.65
R
0.667
WRT 2017-12-25 21:04:53 2458113.3784 14.163
V
0.667
WRT 2017-12-22 16:48:00 2458110.2000 11.654
R
0.659
WRT 2017-12-22 16:45:50 2458110.1985 14.189
V
0.659
WRT 2017-12-21 21:17:51 2458109.3874 11.674
R
0.657
WRT 2017-12-21 21:15:50 2458109.3860 14.213
V
0.657
WRT 2017-11-16 00:25:55 2458073.5180 11.729
R
0.567
WRT 2017-11-16 00:23:54 2458073.5166 14.312
V
0.567
WRT 2017-11-14 00:32:58 2458071.5229 11.724
R
0.562
WRT 2017-11-14 00:30:48 2458071.5214 14.231
V
0.562
WRT 2017-11-13 01:06:14 2458070.5460 11.676
R
0.560
WRT 2017-11-13 01:04:04 2458070.5445 14.243
V
0.560
WRT 2017-11-10 02:13:29 2458067.5927 11.727
R
0.553
WRT 2017-11-10 02:11:19 2458067.5912 14.261
V
0.553
WRT 2017-11-06 23:23:34 2458064.4747 11.726
R
0.545
WRT 2017-11-06 23:21:24 2458064.4732 14.228
V
0.545
WRT 2017-11-02 22:29:42 2458060.4373 11.697
R
0.535
WRT 2017-11-02 22:27:41 2458060.4359 14.181
V
0.535
WRT 2017-11-02 20:33:30 2458060.3566 11.661
R
0.534
WRT 2017-11-02 20:31:20 2458060.3551 14.144
V
0.534
WRT 2017-10-05 00:17:08 2458031.5119 11.473
R
0.462
WRT 2017-10-05 00:14:58 2458031.5104 13.895
V
0.462
WRT 2017-08-28 01:55:46 2457993.5804 11.109
R
0.367
WRT 2017-08-28 01:53:36 2457993.5789 13.371
V
0.367
WRT 2017-08-27 01:44:41 2457992.5727 11.088
R
0.365
WRT 2017-08-27 01:42:31 2457992.5712 13.401
V
0.365


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0718+Tau&lastdays=365&showband=@BVRI&.png