Ljuskurva: V0673 Cyg

Totalt antal observationer: 27
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-11-26 20:11:36 2458449.3414 12.73
R
0.390
WRT 2018-11-26 20:08:44 2458449.3394 15.593
V
0.390
KTS 2018-11-06 01:16:19 2458428.5530 14.898
V
0.326
HGG 2018-10-15 23:54:23 2458407.4961 14.19
V
0.261
KTS 2018-10-14 01:43:58 2458405.5722 14.161
V
0.255
KTS 2018-10-04 02:28:45 2458395.6033 13.759
V
0.225
KTS 2018-10-03 03:21:44 2458394.6401 13.805
V
0.222
ANC 2018-09-15 19:36:00 2458377.3167 <14.3
Vis
0.168
KTS 2018-08-24 05:33:56 2458354.7319 12.177
V
0.099
HGG 2018-08-24 03:24:11 2458354.6418 12.196
V
0.098
KTS 2018-08-10 02:58:07 2458340.6237 11.925
V
0.055
HGG 2018-08-04 01:40:39 2458334.5699 11.896
V
0.037
KTS 2018-07-27 05:24:51 2458326.7256 11.952
V
0.012
KTS 2018-07-20 09:43:55 2458319.9055 12.059
V
0.991
ANC 2018-07-13 22:06:00 2458313.4208 12.6
Vis
0.971
KTS 2018-06-19 08:47:45 2458288.8665 13.855
V
0.896
KTS 2018-06-05 09:02:00 2458274.8764 14.994
V
0.853
KTS 2018-01-25 19:37:46 2458144.3179 16.274
V
0.451
KTS 2018-01-17 20:21:24 2458136.3482 16.119
V
0.426
HGG 2018-01-09 20:28:45 2458128.3533 15.495
V
0.401
ANC 2018-01-07 18:25:00 2458126.2674 <14.3
Vis
0.395
KTS 2017-12-31 21:31:06 2458119.3966 15.426
V
0.374
HGG 2017-12-29 20:41:51 2458117.3624 15.1
V
0.368
KTS 2017-12-23 20:52:13 2458111.3696 15.125
V
0.349
KTS 2017-12-23 20:52:13 2458111.3696 12.715
R
0.349
KTS 2017-12-23 20:52:13 2458111.3696 16.781
B
0.349
HGG 2017-12-21 21:45:56 2458109.4069 14.873
V
0.343


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0673+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png