Ljuskurva: V0663 Cyg

Totalt antal observationer: 24
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-10-16 00:07:46 2458407.5054 17.289
V
0.614
HGG 2018-10-15 22:51:27 2458407.4524 16.658
V
0.614
KTS 2018-10-03 03:16:16 2458394.6363 16.836
V
0.578
ANC 2018-09-15 19:39:00 2458377.3187 <14.2
Vis
0.530
HGG 2018-08-24 00:57:53 2458354.5402 16.164
V
0.467
KTS 2018-08-19 01:47:51 2458349.5749 16.383
V
0.453
HGG 2018-08-04 01:44:06 2458334.5723 15.841
V
0.412
KTS 2018-07-27 05:18:14 2458326.7210 15.571
V
0.390
ANC 2018-07-13 22:10:00 2458313.4236 <14.2
Vis
0.353
KTS 2018-06-08 07:51:53 2458277.8277 14.46
V
0.255
KTS 2018-05-09 10:34:53 2458247.9409 13.358
V
0.172
WRT 2018-04-16 01:23:05 2458224.5577 10.162
R
0.107
WRT 2018-04-16 01:21:30 2458224.5566 12.258
V
0.107
KTS 2018-03-29 11:30:46 2458206.9797 11.817
V
0.058
KTS 2018-01-23 19:44:32 2458142.3226 12.471
R
0.879
KTS 2018-01-23 19:44:32 2458142.3226 14.959
V
0.879
KTS 2018-01-13 19:44:23 2458132.3225 15.652
V
0.852
ANC 2018-01-07 18:33:00 2458126.2729 <14.2
Vis
0.835
KTS 2018-01-02 20:41:08 2458121.3619 16.135
V
0.821
KTS 2017-12-26 21:22:45 2458114.3908 16.364
V
0.802
KTS 2017-12-21 21:31:23 2458109.3968 16.571
V
0.788
KTS 2017-12-10 21:22:19 2458098.3905 16.783
V
0.758
KTS 2017-11-30 22:09:07 2458088.4230 16.919
V
0.730
KTS 2017-11-08 23:36:05 2458066.4834 17.404
V
0.669


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0663+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png