Ljuskurva: V0663 Cyg

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-05-13 04:18:54 2458616.6798 13.232
V
0.193
KTS 2019-05-11 05:03:24 2458614.7107 13.159
V
0.188
HGG 2019-05-07 04:54:20 2458610.7044 12.923
V
0.176
HGG 2019-03-26 07:32:44 2458568.8144 11.648
V
0.060
HGG 2019-03-15 06:09:12 2458557.7564 11.615
V
0.030
KTS 2019-01-22 19:51:10 2458506.3272 13.876
V
0.887
KTS 2019-01-04 20:56:58 2458488.3729 15.663
V
0.838
ANC 2019-01-02 18:36:00 2458486.2750 <14.2
Vis
0.832
HGG 2018-12-29 21:36:51 2458482.4006 15.933
V
0.821
HGG 2018-12-09 20:14:47 2458462.3436 16.37
V
0.766
WRT 2018-11-26 20:01:23 2458449.3343 13.206
R
0.730
WRT 2018-11-26 19:55:29 2458449.3302 16.492
V
0.730
KTS 2018-10-16 00:07:46 2458407.5054 17.289
V
0.614
HGG 2018-10-15 22:51:27 2458407.4524 16.658
V
0.614
KTS 2018-10-03 03:16:16 2458394.6363 16.836
V
0.578
ANC 2018-09-15 19:39:00 2458377.3187 <14.2
Vis
0.530
HGG 2018-08-24 00:57:53 2458354.5402 16.164
V
0.467
KTS 2018-08-19 01:47:51 2458349.5749 16.383
V
0.453
HGG 2018-08-04 01:44:06 2458334.5723 15.841
V
0.412
KTS 2018-07-27 05:18:14 2458326.7210 15.571
V
0.390
ANC 2018-07-13 22:10:00 2458313.4236 <14.2
Vis
0.353
KTS 2018-06-08 07:51:53 2458277.8277 14.46
V
0.255


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0663+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png