Ljuskurva: V0658 Ori

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-03-23 00:18:51 2458931.5131 15.05
V
HGG 2020-03-17 00:30:05 2458925.5209 14.956
V
HGG 2020-03-16 00:05:11 2458924.5036 14.538
V
HGG 2020-03-14 21:18:25 2458923.3878 14.496
V
HGG 2020-03-11 20:25:26 2458920.3510 14.921
V
KTS 2020-01-31 22:07:58 2458880.4222 14.698
V
KTS 2020-01-01 01:26:58 2458849.5604 14.653
V
KTS 2019-12-22 01:47:16 2458839.5745 14.944
V
KTS 2019-12-04 03:30:23 2458821.6461 14.48
V
HGG 2019-11-24 04:56:38 2458811.7060 14.607
V
HGG 2019-11-10 03:48:57 2458797.6590 14.851
V
HGG 2019-11-04 05:55:40 2458791.7470 14.935
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0658+Ori&lastdays=365&showband=@BVRI&.png