Ljuskurva: V0630 Cyg

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-09-08 22:11:51 2459101.4249 <15.973
V
0.984
LNM 2020-09-06 19:55:46 2459099.3304 <16.499
V
0.924
LNM 2020-08-30 20:28:27 2459092.3531 14.805
V
0.724
LNM 2020-08-29 21:35:42 2459091.3998 14.668
V
0.697


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0630+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png