Ljuskurva: V0600 Aur

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-04-16 03:14:58 2458589.6354 11.125
V
KTS 2019-03-24 23:04:59 2458567.4618 11.138
V
KTS 2019-03-11 21:41:28 2458554.4038 11.172
V
KTS 2019-03-11 21:41:28 2458554.4038 10.554
R
KTS 2019-03-11 21:41:28 2458554.4038 12.038
B
HGG 2019-03-10 02:44:52 2458552.6145 11.161
V
KTS 2019-02-21 21:15:41 2458536.3859 11.141
V
KTS 2019-02-04 21:33:41 2458519.3984 11.217
V
HGG 2019-02-01 02:02:58 2458515.5854 11.111
V
KTS 2019-01-12 00:25:46 2458495.5179 11.179
V
KTS 2018-12-20 04:53:45 2458472.7040 11.182
V
KTS 2018-11-04 03:33:33 2458426.6483 11.145
V
WRT 2018-09-25 01:03:47 2458386.5443 10.533
R
WRT 2018-09-25 01:01:20 2458386.5426 11.145
V
KTS 2018-09-10 10:57:56 2458371.9569 11.184
V
HGG 2018-08-11 04:36:46 2458341.6922 11.239
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0600+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png