Ljuskurva: V0549 Cyg

Totalt antal observationer: 3
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-09-08 21:52:24 2459101.4114 16.131
V
0.029
LNM 2020-09-06 19:20:12 2459099.3057 16.053
V
0.022
LNM 2020-08-30 20:04:07 2459092.3362 15.909
V
0.001


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0549+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png