Ljuskurva: V0548 Cyg

Totalt antal observationer: 3
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-06-05 08:53:57 2458274.8708 8.514
V
0.621
KTS 2018-05-09 10:24:05 2458247.9334 8.464
V
0.699
KTS 2018-02-23 12:28:39 2458173.0199 8.495
V
0.202


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0548+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png