Ljuskurva: V0540 Lac

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-11-06 07:23:05 2458428.8077 8.42
V
0.841
KTS 2018-07-18 09:33:50 2458317.8985 8.426
V
0.971
KTS 2018-06-08 08:00:14 2458277.8335 8.33
V
0.737
KTS 2018-05-09 10:40:56 2458247.9451 8.381
V
0.965


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0540+Lac&lastdays=365&showband=@BVRI&.png