Ljuskurva: V0524 Cas

Totalt antal observationer: 20
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2020-02-23 17:53:57 2458903.2458 13.987
R
0.905
WRT 2020-02-23 17:48:28 2458903.2420 17.856
V
0.905
WRT 2020-02-18 18:58:45 2458898.2908 14.529
R
0.894
KTS 2020-02-16 20:02:15 2458896.3349 18.645
V
0.890
KTS 2020-01-27 21:54:51 2458876.4131 <18.5
V
0.850
WRT 2020-01-24 17:37:14 2458873.2342 14.801
R
0.843
WRT 2020-01-24 17:26:26 2458873.2267 19.435
V
0.843
KTS 2020-01-16 23:37:49 2458865.4846 <18.0
V
0.828
WRT 2020-01-08 18:58:01 2458857.2903 15.38
R
0.811
HGG 2020-01-08 00:34:59 2458856.5243 <16.118
V
0.809
KTS 2019-12-31 21:02:44 2458849.3769 <17.5
V
0.795
KTS 2019-12-13 21:12:23 2458831.3836 <16.933
V
0.758
KTS 2019-11-25 00:55:43 2458812.5387 <17.3
V
0.719
KTS 2019-09-03 00:49:32 2458729.5344 <18.3
V
0.550
KTS 2019-07-12 01:28:42 2458676.5616 <17.023
V
0.442
HGG 2019-07-09 05:59:25 2458673.7496 <16.693
V
0.436
KTS 2019-06-29 05:08:35 2458663.7143 <17.0
V
0.416
KTS 2019-05-26 04:06:57 2458629.6715 17.814
V
0.346
HGG 2019-03-17 08:43:43 2458559.8637 16.422
V
0.204
KTS 2019-03-08 20:13:03 2458551.3424 16.358
V
0.186


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0524+Cas&lastdays=365&showband=@BVRI&.png