Ljuskurva: V0524 Cas

Totalt antal observationer: 19
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-10-16 03:52:16 2458407.6613 18.073
V
0.893
HGG 2018-10-04 05:30:37 2458395.7296 <16.74
V
0.869
WRT 2018-09-27 01:48:34 2458388.5754 14.144
R
0.854
WRT 2018-09-27 01:42:57 2458388.5715 18.418
V
0.854
KTS 2018-08-26 05:30:02 2458356.7292 <17.265
V
0.789
HGG 2018-08-09 04:05:57 2458339.6708 <17.295
V
0.754
KTS 2018-08-02 04:14:18 2458332.6766 <18.5
V
0.740
KTS 2018-03-12 20:05:25 2458190.3371 17.733
V
0.450
KTS 2018-01-25 21:16:24 2458144.3864 16.707
V
0.356
HGG 2018-01-18 20:03:15 2458137.3356 16.387
V
0.342
KTS 2018-01-12 20:07:26 2458131.3385 16.327
V
0.329
KTS 2018-01-04 20:55:40 2458123.3720 16.223
V
0.313
KTS 2017-12-26 01:33:10 2458113.5647 16.036
V
0.293
KTS 2017-12-18 02:04:59 2458105.5868 15.825
V
0.277
KTS 2017-12-06 02:24:43 2458093.6005 15.66
V
0.252
WRT 2017-11-13 00:26:47 2458070.5186 11.511
R
0.205
WRT 2017-11-13 00:23:45 2458070.5165 14.997
V
0.205
KTS 2017-11-08 01:47:51 2458065.5749 15.096
V
0.195
KTS 2017-10-22 05:59:25 2458048.7496 14.742
V
0.161


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0524+Cas&lastdays=365&showband=@BVRI&.png