Ljuskurva: V0484 Tau

Totalt antal observationer: 46
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2019-02-25 18:02:18 2458540.2516 13.538
R
WRT 2019-02-25 18:00:00 2458540.2500 14.447
V
WRT 2019-02-16 17:54:40 2458531.2463 13.394
R
WRT 2019-02-16 17:52:30 2458531.2448 14.523
V
WRT 2019-02-13 18:45:38 2458528.2817 13.423
R
WRT 2019-02-13 18:43:29 2458528.2802 14.491
V
WRT 2019-02-11 17:28:10 2458526.2279 13.417
R
WRT 2019-02-11 17:26:00 2458526.2264 14.59
V
WRT 2019-02-08 17:10:10 2458523.2154 13.409
R
WRT 2019-02-08 17:08:00 2458523.2139 14.543
V
WRT 2019-02-05 20:05:51 2458520.3374 13.387
R
WRT 2019-02-05 20:03:33 2458520.3358 14.522
V
WRT 2019-01-20 19:04:13 2458504.2946 13.415
R
WRT 2019-01-20 19:01:55 2458504.2930 14.607
V
WRT 2019-01-12 21:03:18 2458496.3773 13.608
R
WRT 2019-01-12 21:01:00 2458496.3757 14.282
V
WRT 2019-01-09 17:10:10 2458493.2154 13.435
R
WRT 2019-01-09 17:08:00 2458493.2139 14.582
V
WRT 2018-12-05 18:39:18 2458458.2773 13.41
R
WRT 2018-12-05 18:37:09 2458458.2758 14.512
V
WRT 2018-11-27 21:23:45 2458450.3915 13.416
R
WRT 2018-11-27 21:21:27 2458450.3899 14.572
V
WRT 2018-11-26 21:15:15 2458449.3856 13.382
R
WRT 2018-11-26 21:12:57 2458449.3840 14.597
V
WRT 2018-11-24 21:29:48 2458447.3957 13.479
R
WRT 2018-11-24 21:27:47 2458447.3943 14.61
V
WRT 2018-10-18 22:51:10 2458410.4522 13.443
R
WRT 2018-10-18 22:49:09 2458410.4508 14.591
V
WRT 2018-10-05 23:47:45 2458397.4915 13.408
R
WRT 2018-10-05 23:45:53 2458397.4902 14.576
V
WRT 2018-10-01 01:09:59 2458392.5486 13.459
R
WRT 2018-10-01 01:07:58 2458392.5472 14.569
V
WRT 2018-09-29 00:16:59 2458390.5118 13.44
R
WRT 2018-09-29 00:14:58 2458390.5104 14.595
V
WRT 2018-09-27 00:35:08 2458388.5244 13.405
R
WRT 2018-09-27 00:33:07 2458388.5230 14.576
V
WRT 2018-09-25 00:16:24 2458386.5114 13.478
R
WRT 2018-09-25 00:14:32 2458386.5101 14.548
V
WRT 2018-09-23 00:05:45 2458384.5040 13.459
R
WRT 2018-09-23 00:03:44 2458384.5026 14.536
V
WRT 2018-09-19 00:07:46 2458380.5054 13.238
R
WRT 2018-09-19 00:05:45 2458380.5040 14.531
V
WRT 2018-09-16 01:52:45 2458377.5783 13.404
R
WRT 2018-09-16 01:50:44 2458377.5769 14.534
V
WRT 2018-09-13 01:30:17 2458374.5627 13.478
R
WRT 2018-09-13 01:28:16 2458374.5613 14.592
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0484+Tau&lastdays=365&showband=@BVRI&.png