Ljuskurva: V0475 Cep

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-02-11 08:54:31 2458525.8712 <14.665
V
HGG 2018-12-27 01:28:16 2458479.5613 <17.082
V
WRT 2018-11-27 17:44:44 2458450.2394 15.472
R
WRT 2018-11-27 17:38:41 2458450.2352 19.02
V
HGG 2018-11-07 00:03:53 2458429.5027 <16.973
V
HGG 2018-10-13 23:44:35 2458405.4893 16.508
V
WRT 2018-09-25 00:23:45 2458386.5165 13.352
R
WRT 2018-09-25 00:20:44 2458386.5144 15.689
V
HGG 2018-08-26 03:22:53 2458356.6409 14.95
V
HGG 2018-08-19 02:08:09 2458349.5890 14.925
V
HGG 2018-07-04 06:22:01 2458303.7653 <17.183
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0475+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png