Ljuskurva: V0475 Cep

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-10-13 23:44:35 2458405.4893 16.508
V
WRT 2018-09-25 00:23:45 2458386.5165 13.352
R
WRT 2018-09-25 00:20:44 2458386.5144 15.689
V
HGG 2018-08-26 03:22:53 2458356.6409 14.95
V
HGG 2018-08-19 02:08:09 2458349.5890 14.925
V
HGG 2018-07-04 06:22:01 2458303.7653 <17.183
V
HGG 2018-01-19 19:44:32 2458138.3226 <15.989
V
HGG 2018-01-11 20:01:58 2458130.3347 16.994
V
HGG 2017-12-27 01:45:15 2458114.5731 16.19
V
HGG 2017-12-25 20:56:58 2458113.3729 16.379
V
WRT 2017-12-24 15:59:19 2458112.1662 13.725
R
WRT 2017-12-24 15:56:18 2458112.1641 16.133
V
HGG 2017-12-06 22:20:03 2458094.4306 15.596
V
HGG 2017-12-04 22:07:23 2458092.4218 15.584
V
HGG 2017-12-01 22:32:00 2458089.4389 15.506
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0475+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png