Ljuskurva: V0465 Cas

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-08-12 23:30:00 2458708.4792 7.1
Vis
HGG 2019-08-02 22:45:00 2458698.4479 7.2
Vis
HGG 2019-06-29 23:01:00 2458664.4590 6.8
Vis
HGG 2019-06-28 23:42:00 2458663.4875 6.9
Vis
HGG 2019-02-28 20:51:00 2458543.3687 7.1
Vis
HGG 2019-02-15 21:24:00 2458530.3917 6.9
Vis
HGG 2018-10-20 18:10:00 2458412.2569 7.5
Vis
HGG 2018-10-11 19:51:00 2458403.3271 7.2
Vis
HGG 2018-10-05 20:10:00 2458397.3403 7.5
Vis
HGG 2018-09-28 18:52:00 2458390.2861 7.3
Vis
HGG 2018-09-01 00:00:00 2458362.5000 7.2
Vis
HGG 2018-08-23 21:15:00 2458354.3854 7.3
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0465+Cas&lastdays=365&showband=@BVRI&.png