Ljuskurva: V0465 Cas

Totalt antal observationer: 21
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-02-28 20:51:00 2458543.3687 7.1
Vis
HGG 2019-02-15 21:24:00 2458530.3917 6.9
Vis
HGG 2018-10-20 18:10:00 2458412.2569 7.5
Vis
HGG 2018-10-11 19:51:00 2458403.3271 7.2
Vis
HGG 2018-10-05 20:10:00 2458397.3403 7.5
Vis
HGG 2018-09-28 18:52:00 2458390.2861 7.3
Vis
HGG 2018-09-01 00:00:00 2458362.5000 7.2
Vis
HGG 2018-08-23 21:15:00 2458354.3854 7.3
Vis
HGG 2018-08-17 20:58:00 2458348.3736 7.2
Vis
HGG 2018-08-15 22:36:00 2458346.4417 7.2
Vis
HGG 2018-07-29 22:17:00 2458329.4285 7.2
Vis
HGG 2018-07-26 23:15:00 2458326.4687 7.0
Vis
HGG 2018-07-25 23:23:00 2458325.4743 7.2
Vis
HGG 2018-07-24 21:35:00 2458324.3993 7.3
Vis
HGG 2018-07-19 23:56:00 2458319.4972 7.1
Vis
HGG 2018-07-07 22:40:00 2458307.4444 7.2
Vis
HGG 2018-07-04 23:34:00 2458304.4819 7.1
Vis
HGG 2018-07-02 22:55:00 2458302.4549 7.1
Vis
HGG 2018-06-02 23:05:00 2458272.4618 7.1
Vis
HGG 2018-05-19 22:40:00 2458258.4444 7.1
Vis
HGG 2018-05-05 22:08:00 2458244.4222 7.1
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0465+Cas&lastdays=365&showband=@BVRI&.png