Ljuskurva: V0464 Cep

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-12-27 01:33:10 2458479.5647 16.372
V
HGG 2018-11-06 23:57:24 2458429.4982 14.534
V
HGG 2018-10-30 00:42:46 2458421.5297 14.291
V
KTS 2018-10-14 02:03:24 2458405.5857 13.969
V
HGG 2018-10-13 22:31:00 2458405.4382 13.773
V
HGG 2018-08-26 03:01:52 2458356.6263 12.506
V
HGG 2018-08-19 02:04:42 2458349.5866 12.386
V
KTS 2018-08-09 04:45:07 2458339.6980 12.449
V
HGG 2018-06-23 06:04:27 2458292.7531 16.012
V
KTS 2018-03-07 04:47:25 2458184.6996 16.113
V
HGG 2018-01-20 19:36:28 2458139.3170 13.855
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0464+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png