Ljuskurva: V0464 Cep

Totalt antal observationer: 28
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-11-06 23:57:24 2458429.4982 14.534
V
HGG 2018-10-30 00:42:46 2458421.5297 14.291
V
KTS 2018-10-14 02:03:24 2458405.5857 13.969
V
HGG 2018-10-13 22:31:00 2458405.4382 13.773
V
HGG 2018-08-26 03:01:52 2458356.6263 12.506
V
HGG 2018-08-19 02:04:42 2458349.5866 12.386
V
KTS 2018-08-09 04:45:07 2458339.6980 12.449
V
HGG 2018-06-23 06:04:27 2458292.7531 16.012
V
KTS 2018-03-07 04:47:25 2458184.6996 16.113
V
HGG 2018-01-20 19:36:28 2458139.3170 13.855
V
KTS 2018-01-17 19:38:55 2458136.3187 13.725
V
HGG 2018-01-11 19:55:46 2458130.3304 13.363
V
WRT 2018-01-09 16:40:39 2458128.1949 11.84
R
WRT 2018-01-09 16:38:03 2458128.1931 13.45
V
KTS 2018-01-03 19:31:43 2458122.3137 14.624
B
KTS 2018-01-03 19:31:43 2458122.3137 11.904
R
KTS 2018-01-03 19:31:43 2458122.3137 13.269
V
HGG 2017-12-27 01:50:26 2458114.5767 13.075
V
HGG 2017-12-25 20:52:22 2458113.3697 13.068
V
WRT 2017-12-24 16:06:57 2458112.1715 11.659
R
WRT 2017-12-24 16:04:56 2458112.1701 13.129
V
KTS 2017-12-23 20:35:22 2458111.3579 13.123
V
HGG 2017-12-10 21:33:33 2458098.3983 13.281
V
KTS 2017-12-10 21:16:42 2458098.3866 13.287
V
HGG 2017-12-08 21:20:00 2458096.3889 13.264
V
HGG 2017-12-06 22:14:09 2458094.4265 13.321
V
HGG 2017-12-04 22:03:47 2458092.4193 13.318
V
HGG 2017-12-01 22:28:24 2458089.4364 13.279
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0464+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png