Ljuskurva: V0462 Cyg

Totalt antal observationer: 27
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-05-04 08:40:42 2458607.8616 10.546
V
0.111
KTS 2019-04-17 09:40:36 2458590.9032 10.471
V
0.064
HGG 2019-03-26 05:22:33 2458568.7240 10.406
V
0.003
KTS 2019-03-19 05:08:26 2458561.7142 10.537
V
0.984
KTS 2019-02-28 04:57:47 2458542.7068 10.974
V
0.932
KTS 2019-02-11 06:02:52 2458525.7520 11.608
V
0.885
KTS 2019-02-04 06:27:12 2458518.7689 13.392
B
0.866
KTS 2019-02-04 06:27:12 2458518.7689 9.673
R
0.866
KTS 2019-02-04 06:27:12 2458518.7689 11.849
V
0.866
KTS 2018-12-11 19:20:12 2458464.3057 13.226
V
0.716
WRT 2018-11-26 18:51:07 2458449.2855 10.607
R
0.675
WRT 2018-11-26 18:48:57 2458449.2840 13.459
V
0.675
KTS 2018-10-18 23:20:32 2458410.4726 14.432
V
0.568
WRT 2018-10-07 17:50:55 2458399.2437 11.359
R
0.537
WRT 2018-10-07 17:48:28 2458399.2420 14.315
V
0.537
KTS 2018-10-03 01:20:12 2458394.5557 14.38
V
0.524
WRT 2018-09-28 18:48:40 2458390.2838 11.266
R
0.512
WRT 2018-09-28 18:46:13 2458390.2821 14.257
V
0.512
KTS 2018-09-18 04:28:59 2458379.6868 14.241
V
0.483
WRT 2018-09-03 20:32:12 2458365.3557 11.029
R
0.444
WRT 2018-09-03 20:30:02 2458365.3542 13.916
V
0.444
HGG 2018-08-25 23:57:50 2458356.4985 13.758
V
0.420
KTS 2018-08-22 03:15:07 2458352.6355 13.677
V
0.409
HGG 2018-08-04 01:16:10 2458334.5529 13.22
V
0.359
KTS 2018-07-27 04:37:03 2458326.6924 13.054
V
0.338
KTS 2018-07-18 09:12:31 2458317.8837 12.794
V
0.313
KTS 2018-06-08 07:43:23 2458277.8218 11.702
V
0.203


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0462+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png