Ljuskurva: V0392 Per

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
BEN 2018-05-18 21:23:00 2458257.3910 11.7
Vis
WAR 2018-05-16 22:20:00 2458255.4306 10.5
Vis
ANH 2018-05-10 21:12:57 2458249.3840 9.3
Vis
HGG 2018-05-09 22:19:00 2458248.4299 8.8
Vis
ANH 2018-05-09 20:35:57 2458248.3583 9.2
Vis
KTS 2018-05-08 21:10:00 2458247.3819 8.9
Vis
BEN 2018-05-08 20:27:00 2458247.3521 8.8
Vis
WAR 2018-05-06 23:00:00 2458245.4583 8.8
Vis
ANH 2018-05-06 20:39:59 2458245.3611 8.9
Vis
HGG 2018-05-05 23:07:00 2458244.4632 8.6
Vis
KLT 2018-05-05 21:33:00 2458244.3979 8.7
Vis
WAR 2018-05-05 21:20:00 2458244.3889 8.7
Vis
ANH 2018-05-05 20:39:59 2458244.3611 8.5
Vis
KLT 2018-05-04 23:44:00 2458243.4889 8.6
Vis
WAR 2018-05-04 22:20:00 2458243.4306 8.9
Vis
ANH 2018-05-04 20:57:59 2458243.3736 8.8
Vis
BEN 2018-05-03 21:23:00 2458242.3910 8.5
Vis
AKG 2018-05-03 20:35:00 2458242.3576 8.6
Vis
KLT 2018-05-02 22:04:00 2458241.4194 8.2
Vis
KTS 2018-05-02 20:50:00 2458241.3681 8.2
Vis
AKG 2018-05-02 20:50:00 2458241.3681 8.3
Vis
BEN 2018-05-02 20:09:00 2458241.3396 8.4
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0392+Per&lastdays=365&showband=@BVRI&.png