Ljuskurva: V0389 Lac

Totalt antal observationer: 21
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-05-04 04:45:41 2458607.6984 12.751
V
0.651
KTS 2019-05-04 04:45:41 2458607.6984 11.083
R
0.651
KTS 2019-05-04 04:45:41 2458607.6984 14.303
B
0.651
KTS 2019-01-28 19:59:05 2458512.3327 13.038
V
0.288
KTS 2019-01-15 21:25:29 2458499.3927 12.82
V
0.238
HGG 2019-01-03 20:04:24 2458487.3364 12.736
V
0.192
KTS 2018-12-24 03:00:51 2458476.6256 12.65
V
0.152
KTS 2018-12-07 23:40:59 2458460.4868 12.365
V
0.090
WRT 2018-11-26 21:08:47 2458449.3811 10.256
R
0.048
WRT 2018-11-26 21:07:20 2458449.3801 11.981
V
0.048
KTS 2018-10-30 01:31:26 2458421.5635 11.582
V
0.942
KTS 2018-10-16 00:08:55 2458407.5062 11.44
V
0.888
HGG 2018-10-04 03:37:17 2458395.6509 11.389
V
0.843
WRT 2018-09-25 00:51:50 2458386.5360 10.037
R
0.809
WRT 2018-09-25 00:50:24 2458386.5350 11.628
V
0.809
KTS 2018-09-18 04:53:45 2458379.7040 11.755
V
0.783
KTS 2018-08-30 00:12:31 2458360.5087 12.333
V
0.710
KTS 2018-08-19 04:57:56 2458349.7069 12.768
V
0.668
KTS 2018-08-06 04:44:41 2458336.6977 13.303
V
0.619
KTS 2018-07-18 09:31:06 2458317.8966 13.902
V
0.547
KTS 2018-06-08 07:57:30 2458277.8316 13.874
V
0.395


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0389+Lac&lastdays=365&showband=@BVRI&.png