Ljuskurva: V0380 Ori

Totalt antal observationer: 17
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-03-23 00:18:51 2458931.5131 10.755
V
HGG 2020-03-20 21:22:36 2458929.3907 10.199
V
HGG 2020-03-19 00:08:55 2458927.5062 10.747
V
HGG 2020-03-17 20:21:59 2458926.3486 10.32
V
HGG 2020-03-17 00:30:05 2458925.5209 10.702
V
HGG 2020-03-16 00:05:11 2458924.5036 10.739
V
HGG 2020-03-14 21:18:25 2458923.3878 10.464
V
KTS 2020-03-11 20:25:26 2458920.3510 10.76
V
HGG 2020-03-11 20:25:26 2458920.3510 10.744
V
KTS 2020-02-20 22:36:20 2458900.4419 10.76
V
KTS 2020-01-31 22:07:58 2458880.4222 10.767
V
KTS 2020-01-15 00:03:27 2458863.5024 10.715
V
KTS 2020-01-08 21:05:19 2458857.3787 10.681
V
KTS 2020-01-01 01:26:58 2458849.5604 10.765
V
KTS 2019-12-22 01:47:16 2458839.5745 10.745
V
KTS 2019-12-04 03:30:23 2458821.6461 10.814
V
HGG 2019-11-24 04:56:38 2458811.7060 10.744
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0380+Ori&lastdays=365&showband=@BVRI&.png