Ljuskurva: V0373 Cas

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
URJ 2019-02-15 18:30:00 2458530.2708 5.8
Vis
0.390
URJ 2019-02-11 18:00:00 2458526.2500 6.0
Vis
0.090
URJ 2019-01-14 18:00:00 2458498.2500 5.7
Vis
0.004
URJ 2018-11-15 17:00:00 2458438.2083 6.2
Vis
0.530
URJ 2018-11-15 16:00:00 2458438.1667 6.2
Vis
0.526
URJ 2018-10-01 18:00:00 2458393.2500 5.8
Vis
0.179
URJ 2018-09-22 18:00:00 2458384.2500 6.3
Vis
0.509


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0373+Cas&lastdays=365&showband=@BVRI&.png