Ljuskurva: V0363 Cyg

Totalt antal observationer: 21
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-05-15 09:16:07 2458618.8862 13.217
V
0.198
KTS 2019-04-25 09:53:08 2458598.9119 12.431
V
0.143
HGG 2019-03-20 08:08:52 2458562.8395 11.139
V
0.043
KTS 2019-03-15 05:56:41 2458557.7477 11.077
V
0.029
WRT 2019-01-09 16:44:41 2458493.1977 11.505
R
0.850
WRT 2019-01-09 16:42:14 2458493.1960 14.266
V
0.850
KTS 2019-01-01 20:07:00 2458485.3382 14.691
V
0.828
WRT 2018-11-26 19:06:40 2458449.2963 12.275
R
0.728
WRT 2018-11-26 19:04:13 2458449.2946 15.225
V
0.728
KTS 2018-11-06 21:57:01 2458429.4146 15.764
V
0.673
KTS 2018-10-24 00:07:55 2458415.5055 <16.307
V
0.634
KTS 2018-10-12 00:34:50 2458403.5242 16.524
V
0.601
WRT 2018-10-07 18:19:35 2458399.2636 13.247
R
0.589
WRT 2018-10-07 18:15:33 2458399.2608 16.348
V
0.589
WRT 2018-09-15 19:33:35 2458377.3150 13.218
R
0.528
WRT 2018-09-15 19:29:34 2458377.3122 16.206
V
0.528
KTS 2018-08-28 04:51:44 2458358.7026 16.136
V
0.477
KTS 2018-08-18 03:35:59 2458348.6500 15.879
V
0.449
HGG 2018-08-02 07:05:31 2458332.7955 15.289
V
0.405
KTS 2018-07-27 05:01:14 2458326.7092 15.211
V
0.388
KTS 2018-06-12 07:23:05 2458281.8077 13.939
V
0.263


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0363+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png