Ljuskurva: V0358 Lac

Totalt antal observationer: 20
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-04-28 04:34:36 2458601.6907 10.891
V
0.907
KTS 2019-01-24 20:01:49 2458508.3346 16.558
B
0.622
KTS 2019-01-24 20:01:49 2458508.3346 14.646
V
0.622
KTS 2019-01-24 20:01:49 2458508.3346 12.217
R
0.622
HGG 2019-01-02 20:24:17 2458486.3502 15.503
V
0.555
KTS 2018-12-20 21:43:29 2458473.4052 15.615
V
0.516
WRT 2018-11-26 21:03:44 2458449.3776 12.342
R
0.442
WRT 2018-11-26 21:00:43 2458449.3755 15.168
V
0.442
KTS 2018-11-06 07:23:05 2458428.8077 14.625
V
0.380
KTS 2018-10-16 01:23:22 2458407.5579 13.829
V
0.315
HGG 2018-10-04 03:46:22 2458395.6572 13.366
V
0.278
WRT 2018-09-25 00:46:30 2458386.5323 10.561
R
0.250
WRT 2018-09-25 00:44:47 2458386.5311 12.953
V
0.250
WRT 2018-09-06 21:03:18 2458368.3773 9.932
R
0.195
WRT 2018-09-06 21:01:52 2458368.3763 12.255
V
0.195
KTS 2018-08-30 00:21:44 2458360.5151 11.991
V
0.171
KTS 2018-08-19 04:58:39 2458349.7074 11.56
V
0.138
KTS 2018-08-06 04:48:08 2458336.7001 11.144
V
0.098
KTS 2018-07-18 09:33:50 2458317.8985 10.512
V
0.041
KTS 2018-06-08 08:00:14 2458277.8335 10.716
V
0.919


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0358+Lac&lastdays=365&showband=@BVRI&.png