Ljuskurva: V0358 Lac

Totalt antal observationer: 31
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-07-18 09:33:50 2458317.8985 10.512
V
0.038
KTS 2018-06-08 08:00:14 2458277.8335 10.716
V
0.915
KTS 2018-05-09 10:40:56 2458247.9451 11.651
V
0.824
WRT 2018-04-03 02:36:48 2458211.6089 10.134
R
0.713
WRT 2018-04-03 02:35:22 2458211.6079 12.553
V
0.713
WRT 2018-02-04 17:22:24 2458154.2239 12.693
R
0.538
WRT 2018-02-04 17:18:48 2458154.2214 15.514
V
0.538
KTS 2018-01-25 19:45:15 2458144.3231 15.715
V
0.508
KTS 2018-01-17 20:26:52 2458136.3520 15.558
V
0.483
KTS 2018-01-03 20:15:21 2458122.3440 15.261
V
0.441
KTS 2017-12-25 22:20:21 2458113.4308 14.953
V
0.413
WRT 2017-12-24 15:45:04 2458112.1563 12.13
R
0.410
WRT 2017-12-24 15:42:20 2458112.1544 14.88
V
0.410
KTS 2017-12-18 21:11:05 2458106.3827 14.764
V
0.392
KTS 2017-12-05 21:45:38 2458093.4067 16.569
B
0.352
KTS 2017-12-05 21:45:38 2458093.4067 11.901
R
0.352
KTS 2017-12-05 21:45:38 2458093.4067 14.32
V
0.352
KTS 2017-11-16 01:11:16 2458073.5495 13.633
V
0.292
WRT 2017-11-02 21:11:39 2458060.3831 10.608
R
0.251
WRT 2017-11-02 21:09:47 2458060.3818 13.046
V
0.251
KTS 2017-10-29 23:48:02 2458056.4917 12.975
V
0.240
WRT 2017-10-05 00:02:44 2458031.5019 9.685
R
0.163
WRT 2017-10-05 00:01:26 2458031.5010 11.969
V
0.163
KTS 2017-09-26 09:11:05 2458022.8827 11.594
V
0.137
KTS 2017-09-20 04:24:48 2458016.6839 11.291
V
0.118
KTS 2017-09-12 04:33:44 2458008.6901 13.008
B
0.094
KTS 2017-09-12 04:33:44 2458008.6901 10.964
V
0.094
HGG 2017-09-06 00:01:52 2458002.5013 10.75
V
0.075
KTS 2017-09-03 02:17:39 2457999.5956 10.694
V
0.066
KTS 2017-08-29 23:34:22 2457995.4822 10.591
V
0.053
KTS 2017-08-20 04:24:14 2457985.6835 10.388
V
0.023


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0358+Lac&lastdays=365&showband=@BVRI&.png