Ljuskurva: V0351 Gem

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-03-23 02:32:12 2458931.6057 12.873
V
HGG 2020-02-29 22:55:55 2458909.4555 13.03
V
HGG 2020-01-25 02:52:04 2458873.6195 12.043
V
HGG 2020-01-22 06:56:09 2458870.7890 11.955
V
HGG 2020-01-13 04:40:47 2458861.6950 11.771
V
HGG 2019-12-09 04:52:36 2458826.7032 11.155
V
HGG 2019-09-20 06:37:17 2458746.7759 13.074
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0351+Gem&lastdays=365&showband=@BVRI&.png