Ljuskurva: V0344 Lyr

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-04-21 23:32:00 2458230.4806 <15.0
Vis
ANC 2018-01-07 16:45:00 2458126.1979 <15.0
Vis
ANC 2017-11-06 18:06:00 2458064.2542 <14.4
Vis
ANC 2017-09-27 20:07:00 2458024.3382 <14.6
Vis
ANC 2017-09-16 19:56:00 2458013.3306 <15.0
Vis
ANC 2017-09-10 19:53:00 2458007.3285 <15.0
Vis
ANC 2017-08-19 22:07:00 2457985.4215 <15.0
Vis
ANC 2017-08-10 22:23:00 2457976.4326 <14.4
Vis
ANC 2017-07-28 23:19:00 2457963.4715 <15.0
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0344+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png