Ljuskurva: V0344 Lyr

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-09-28 19:42:00 2458390.3208 <14.6
Vis
ANC 2018-09-15 20:15:00 2458377.3437 <15.0
Vis
ANC 2018-09-09 20:31:00 2458371.3549 <15.0
Vis
ANC 2018-08-16 20:49:00 2458347.3674 <14.6
Vis
ANC 2018-08-09 22:05:00 2458340.4201 <14.6
Vis
ANC 2018-08-07 21:29:00 2458338.3951 <15.2
Vis
ANC 2018-08-04 22:29:00 2458335.4368 <15.2
Vis
ANC 2018-07-31 22:12:00 2458331.4250 <14.4
Vis
ANC 2018-04-21 23:32:00 2458230.4806 <15.0
Vis
ANC 2018-01-07 16:45:00 2458126.1979 <15.0
Vis
ANC 2017-11-06 18:06:00 2458064.2542 <14.4
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0344+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png