Ljuskurva: V0339 Del

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-12-07 20:52:22 2458460.3697 15.37
V
HGG 2018-11-07 21:20:18 2458430.3891 15.307
V
HGG 2018-11-04 22:23:13 2458427.4328 15.313
V
HGG 2018-10-25 23:22:50 2458417.4742 15.62
V
HGG 2018-10-18 22:59:57 2458410.4583 15.239
V
HGG 2018-10-13 23:13:03 2458405.4674 15.077
V
HGG 2018-10-11 23:42:34 2458403.4879 15.21
V
HGG 2018-08-28 23:57:59 2458359.4986 15.146
V
HGG 2018-08-25 23:46:36 2458356.4907 15.031
V
HGG 2018-08-19 04:15:53 2458349.6777 15.182
V
HGG 2018-08-09 02:59:16 2458339.6245 15.068
V
HGG 2018-08-06 22:57:47 2458337.4568 15.221
V
HGG 2018-08-04 00:41:28 2458334.5288 15.139
V
HGG 2018-02-27 06:30:31 2458176.7712 14.902
V
HGG 2017-12-26 19:42:57 2458114.3215 14.744
V
HGG 2017-12-22 20:08:44 2458110.3394 14.768
V
HGG 2017-12-20 19:37:55 2458108.3180 14.704
V
HGG 2017-12-17 20:26:35 2458105.3518 14.782
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0339+Del&lastdays=365&showband=@BVRI&.png