Ljuskurva: V0339 Del

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-09-09 03:37:17 2459101.6509 16.456
V
HGG 2020-09-02 01:19:29 2459094.5552 16.457
V
HGG 2020-08-31 02:14:29 2459092.5934 16.325
V
HGG 2020-08-29 02:45:44 2459090.6151 16.308
V
HGG 2020-08-24 23:50:29 2459086.4934 16.13
V
HGG 2020-07-26 03:16:42 2459056.6366 15.932
V
HGG 2020-07-25 02:26:44 2459055.6019 <14.998
V
HGG 2020-07-21 02:22:24 2459051.5989 16.038
V
HGG 2020-07-10 02:26:00 2459040.6014 16.268
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0339+Del&lastdays=365&showband=@BVRI&.png