Ljuskurva: V0339 Del

Totalt antal observationer: 32
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-08-14 07:18:28 2458709.8045 15.954
V
HGG 2019-08-04 04:13:52 2458699.6763 15.605
V
HGG 2019-07-19 02:43:43 2458683.6137 15.882
V
HGG 2019-07-15 06:40:45 2458679.7783 15.898
V
HGG 2019-07-11 04:09:24 2458675.6732 15.817
V
HGG 2019-07-09 04:42:48 2458673.6964 15.868
V
HGG 2019-07-08 04:23:48 2458672.6832 15.9
V
HGG 2019-07-05 04:34:01 2458669.6903 15.852
V
HGG 2019-07-03 04:59:05 2458667.7077 15.6
V
HGG 2019-06-26 02:52:22 2458660.6197 15.649
V
HGG 2019-06-18 04:20:38 2458652.6810 15.787
V
HGG 2019-06-17 01:21:21 2458651.5565 15.623
V
HGG 2019-06-13 03:16:50 2458647.6367 15.804
V
HGG 2019-06-11 04:38:55 2458645.6937 15.787
V
HGG 2019-05-27 02:40:07 2458630.6112 15.557
V
HGG 2019-05-19 01:59:05 2458622.5827 15.679
V
HGG 2019-03-24 04:43:49 2458566.6971 15.393
V
HGG 2019-03-20 06:16:33 2458562.7615 15.508
V
HGG 2019-03-17 05:22:16 2458559.7238 15.441
V
HGG 2019-03-13 05:38:41 2458555.7352 15.424
V
HGG 2019-02-25 06:39:27 2458539.7774 15.559
V
HGG 2019-01-01 19:31:26 2458485.3135 15.345
V
HGG 2018-12-19 20:18:57 2458472.3465 15.286
V
HGG 2018-12-07 20:52:22 2458460.3697 15.37
V
HGG 2018-11-07 21:20:18 2458430.3891 15.307
V
HGG 2018-11-04 22:23:13 2458427.4328 15.313
V
HGG 2018-10-25 23:22:50 2458417.4742 15.62
V
HGG 2018-10-18 22:59:57 2458410.4583 15.239
V
HGG 2018-10-13 23:13:03 2458405.4674 15.077
V
HGG 2018-10-11 23:42:34 2458403.4879 15.21
V
HGG 2018-08-28 23:57:59 2458359.4986 15.146
V
HGG 2018-08-25 23:46:36 2458356.4907 15.031
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0339+Del&lastdays=365&showband=@BVRI&.png