Ljuskurva: V0336 Ser

Totalt antal observationer: 20
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-10-12 20:00:40 2458404.3338 12.276
V
0.868
KTS 2018-09-12 04:02:29 2458373.6684 12.573
V
0.766
KTS 2018-08-27 20:39:24 2458358.3607 13.079
V
0.715
KTS 2018-08-08 04:12:34 2458338.6754 13.694
V
0.650
KTS 2018-08-03 22:29:51 2458334.4374 13.73
V
0.636
KTS 2018-06-08 07:27:07 2458277.8105 14.324
V
0.448
KTS 2018-05-15 03:45:56 2458253.6569 13.955
V
0.368
KTS 2018-04-22 08:10:10 2458230.8404 13.647
V
0.292
KTS 2018-03-06 03:06:20 2458183.6294 12.733
V
0.135
KTS 2018-02-12 11:59:42 2458161.9998 12.298
V
0.063
KTS 2018-02-02 12:08:29 2458152.0059 12.204
V
0.030
KTS 2018-01-21 05:02:58 2458139.7104 12.183
V
0.989
KTS 2018-01-11 05:11:36 2458129.7164 12.193
V
0.956
KTS 2018-01-11 05:11:36 2458129.7164 10.132
R
0.956
KTS 2018-01-11 05:11:36 2458129.7164 13.783
B
0.956
HGG 2017-12-29 12:14:06 2458117.0098 12.335
V
0.914
KTS 2017-12-28 06:02:09 2458115.7515 12.386
V
0.909
KTS 2017-12-23 06:13:32 2458110.7594 12.482
V
0.893
KTS 2017-12-15 06:47:48 2458102.7832 12.539
V
0.866
KTS 2017-10-25 19:23:31 2458052.3080 13.601
V
0.699


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V0336+Ser&lastdays=365&showband=@BVRI&.png