Ljuskurva: V Gem

Totalt antal observationer: 8
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
BEN 2017-04-17 21:01:00 2457861.3757 9.0
Vis
0.194
KAR 2017-03-22 19:03:00 2457835.2937 8.2
Vis
0.099
KAR 2017-03-17 19:00:00 2457830.2917 8.2
Vis
0.081
KTS 2017-03-15 19:15:00 2457828.3021 8.4
Vis
0.074
KAR 2017-03-15 18:25:00 2457828.2674 8.2
Vis
0.074
KAR 2017-03-14 18:32:00 2457827.2722 8.3
Vis
0.070
KAR 2017-03-10 18:40:00 2457823.2778 8.5
Vis
0.056
KTS 2017-03-07 19:10:00 2457820.2986 8.5
Vis
0.045


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V+Gem&lastdays=365&showband=@BVRI&.png