Ljuskurva: V Gem

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum JD Mag. Band
BEN 2017-04-17 21:01:00 2457861.3757  9.0
Vis
KAR 2017-03-22 19:03:00 2457835.2937  8.2
Vis
KAR 2017-03-17 19:00:00 2457830.2917  8.2
Vis
KTS 2017-03-15 19:15:00 2457828.3021  8.4
Vis
KAR 2017-03-15 18:25:00 2457828.2674  8.2
Vis
KAR 2017-03-14 18:32:00 2457827.2722  8.3
Vis
KAR 2017-03-10 18:40:00 2457823.2778  8.5
Vis
KTS 2017-03-07 19:10:00 2457820.2986  8.5
Vis
KAR 2017-02-24 18:08:00 2457809.2556  9.0
Vis
KAR 2017-02-21 17:55:00 2457806.2465  8.9
Vis
KAR 2017-02-15 18:20:00 2457800.2639  9.1
Vis
KTS 2017-02-15 18:00:00 2457800.2500  9.5
Vis
KAR 2017-02-14 17:40:00 2457799.2361  9.3
Vis
KTS 2017-02-12 19:00:00 2457797.2917  9.6
Vis
KAR 2017-01-30 19:06:00 2457784.2958  10.0
Vis
KAR 2017-01-27 18:45:00 2457781.2813  10.2
Vis
KAR 2017-01-23 19:14:00 2457777.3014  10.6
Vis
KAR 2017-01-15 18:37:00 2457769.2757  10.8
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V+Gem&lastdays=365&showband=@BVRI&.png