Ljuskurva: V CrB

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2020-09-09 19:24:00 2459102.3083 8.2
Vis
0.041
KAR 2020-09-02 19:46:00 2459095.3236 8.4
Vis
0.021
BEN 2020-08-27 21:02:00 2459089.3764 8.6
Vis
0.005
KAR 2020-08-27 20:00:00 2459089.3333 8.7
Vis
0.004
KAR 2020-08-19 20:49:00 2459081.3674 9.1
Vis
0.982
ANC 2020-08-11 20:56:00 2459073.3722 10.4
Vis
0.960
ANC 2020-07-16 22:06:00 2459047.4208 10.5
Vis
0.886
ANC 2020-07-11 21:57:00 2459042.4146 10.6
Vis
0.872
BEN 2020-07-08 23:02:00 2459039.4597 10.3
Vis
0.864
ANH 2020-04-26 21:47:57 2458966.4083 10.7
Vis
0.658
ANC 2020-04-21 19:57:00 2458961.3312 11.0
Vis
0.644
ANC 2020-04-19 19:53:00 2458959.3285 10.6
Vis
0.639


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V+CrB&lastdays=365&showband=@BVRI&.png