Ljuskurva: V Cnc

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
BEN 2018-05-08 22:27:00 2458247.4354 10.1
Vis
0.248
ANC 2018-04-19 21:29:00 2458228.3951 8.8
Vis
0.178
ANH 2018-04-06 19:49:00 2458215.3257 8.4
Vis
0.130
ANH 2018-03-27 19:59:57 2458205.3333 8.1
Vis
0.093
ANH 2018-03-20 19:52:01 2458198.3278 8.1
Vis
0.067
KTS 2018-03-18 20:50:00 2458196.3681 8.1
Vis
0.060
KTS 2018-03-16 22:00:00 2458194.4167 8.1
Vis
0.053
ANH 2018-03-14 21:00:00 2458192.3750 8.0
Vis
0.045
KTS 2018-02-26 20:00:00 2458176.3333 7.8
Vis
0.986
ANH 2018-02-21 21:22:01 2458171.3903 7.8
Vis
0.968
KTS 2018-02-14 18:45:00 2458164.2813 8.2
Vis
0.942
ANH 2018-02-13 21:16:59 2458163.3868 8.1
Vis
0.939
ANH 2018-02-05 20:02:58 2458155.3354 8.6
Vis
0.909
KTS 2018-02-05 18:15:00 2458155.2604 8.8
Vis
0.909


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V+Cnc&lastdays=365&showband=@BVRI&.png