Ljuskurva: V Cnc

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-01-11 21:43:03 2458495.4049 9.2
Vis
0.159
ANH 2018-12-18 23:00:57 2458471.4590 8.0
Vis
0.071
BEN 2018-05-08 22:27:00 2458247.4354 10.1
Vis
0.248
ANC 2018-04-19 21:29:00 2458228.3951 8.8
Vis
0.178
ANH 2018-04-06 19:49:00 2458215.3257 8.4
Vis
0.130
ANH 2018-03-27 19:59:57 2458205.3333 8.1
Vis
0.093


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V+Cnc&lastdays=365&showband=@BVRI&.png