Ljuskurva: V Cas

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-02-20 18:45:56 2458170.2819 9.5
Vis
0.224
ANH 2018-02-13 21:32:58 2458163.3979 9.3
Vis
0.194
ANH 2018-02-05 19:16:01 2458155.3028 8.6
Vis
0.159
ANH 2018-01-27 16:56:03 2458146.2056 8.3
Vis
0.120
ANC 2018-01-07 19:47:00 2458126.3243 8.2
Vis
0.033
ANH 2018-01-06 23:32:03 2458125.4806 7.5
Vis
0.029
ANH 2017-12-05 20:13:03 2458093.3424 7.9
Vis
0.890
ANH 2017-11-15 20:48:02 2458073.3667 9.2
Vis
0.803
ANH 2017-11-06 20:21:00 2458064.3479 9.9
Vis
0.764
ANC 2017-07-31 21:08:00 2457966.3806 11.0
Vis
0.337
HGG 2017-07-29 21:46:00 2457964.4069 11.4
Vis
0.329
ANC 2017-07-19 21:47:00 2457954.4076 <10.5
Vis
0.285
ANC 2017-03-21 19:44:00 2457834.3222 10.7
Vis
0.763
ANC 2017-03-15 18:56:00 2457828.2889 10.7
Vis
0.737
ANC 2017-02-28 19:25:00 2457813.3090 12.0
Vis
0.672


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V+Cas&lastdays=365&showband=@BVRI&.png