Ljuskurva: V Cas

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-10-28 19:50:00 2458420.3264 10.4
Vis
0.312
ANH 2018-10-15 19:26:58 2458407.3104 10.1
Vis
0.255
ANC 2018-10-13 17:44:00 2458405.2389 9.6
Vis
0.246
ANH 2018-10-07 20:17:57 2458399.3458 9.5
Vis
0.221
KAR 2018-10-03 19:22:00 2458395.3069 9.2
Vis
0.203
KAR 2018-09-24 19:16:00 2458386.3028 8.6
Vis
0.164
ANH 2018-09-22 20:58:59 2458384.3743 8.8
Vis
0.156
ANH 2018-09-12 19:40:56 2458374.3201 8.0
Vis
0.112
KAR 2018-09-03 20:04:00 2458365.3361 7.7
Vis
0.073
ANH 2018-09-02 19:57:56 2458364.3319 7.6
Vis
0.068
ANH 2018-08-24 22:10:59 2458355.4243 7.5
Vis
0.030
ANH 2018-08-13 21:32:58 2458344.3979 7.4
Vis
0.982
ANH 2018-08-04 23:01:58 2458335.4597 7.7
Vis
0.943
ANH 2018-02-20 18:45:56 2458170.2819 9.5
Vis
0.224
ANC 2018-02-14 18:51:00 2458164.2854 9.1
Vis
0.198
ANH 2018-02-13 21:32:58 2458163.3979 9.3
Vis
0.194
ANH 2018-02-05 19:16:01 2458155.3028 8.6
Vis
0.159
ANH 2018-01-27 16:56:03 2458146.2056 8.3
Vis
0.120


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V+Cas&lastdays=365&showband=@BVRI&.png