Ljuskurva: V Cas

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-08-04 23:01:58 2458335.4597 7.7
Vis
0.943
ANH 2018-02-20 18:45:56 2458170.2819 9.5
Vis
0.224
ANC 2018-02-14 18:51:00 2458164.2854 9.1
Vis
0.198
ANH 2018-02-13 21:32:58 2458163.3979 9.3
Vis
0.194
ANH 2018-02-05 19:16:01 2458155.3028 8.6
Vis
0.159
ANH 2018-01-27 16:56:03 2458146.2056 8.3
Vis
0.120
ANC 2018-01-07 19:47:00 2458126.3243 8.2
Vis
0.033
ANH 2018-01-06 23:32:03 2458125.4806 7.5
Vis
0.029
ANH 2017-12-05 20:13:03 2458093.3424 7.9
Vis
0.890
ANH 2017-11-15 20:48:02 2458073.3667 9.2
Vis
0.803
ANH 2017-11-06 20:21:00 2458064.3479 9.9
Vis
0.764


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V+Cas&lastdays=365&showband=@BVRI&.png