Ljuskurva: V CMi

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-02-23 19:59:57 2458173.3333 8.4
Vis
0.164
ANH 2018-02-14 19:32:00 2458164.3139 8.2
Vis
0.140
KTS 2018-02-14 18:25:00 2458164.2674 8.3
Vis
0.139
ANH 2018-02-09 18:46:56 2458159.2826 7.9
Vis
0.126
KTS 2018-02-05 18:25:00 2458155.2674 8.0
Vis
0.115
KTS 2017-03-15 19:25:00 2457828.3090 10.1
Vis
0.222
KTS 2017-03-07 18:55:00 2457820.2882 9.7
Vis
0.200


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V+CMi&lastdays=365&showband=@BVRI&.png