Ljuskurva: V CMi

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-03-08 19:37:03 2458551.3174 10.1
Vis
0.197
KTS 2019-02-28 21:50:00 2458543.4097 10.0
Vis
0.175
ANH 2019-02-11 18:59:02 2458526.2910 9.1
Vis
0.128
ANH 2019-01-11 21:07:03 2458495.3799 8.9
Vis
0.044


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V+CMi&lastdays=365&showband=@BVRI&.png