Ljuskurva: V Boo

Totalt antal observationer: 37
Obsid Datum JD Mag. Band
BEN 2017-08-14 20:52:00 2457980.3694  8.7
Vis
KAR 2017-08-13 21:27:00 2457979.3938  9.0
Vis
BEN 2017-08-10 20:49:00 2457976.3674  8.9
Vis
ANC 2017-08-10 20:34:00 2457976.3569  8.9
Vis
ANC 2017-08-07 20:32:00 2457973.3556  9.2
Vis
BEN 2017-08-03 22:06:00 2457969.4208  9.0
Vis
AKG 2017-08-02 22:35:00 2457968.4410  9.1
Vis
BEN 2017-08-02 20:52:00 2457968.3694  9.3
Vis
BEN 2017-07-31 21:02:00 2457966.3764  9.2
Vis
AKG 2017-07-28 22:15:00 2457963.4271  9.6
Vis
ANC 2017-07-28 21:25:00 2457963.3924  9.7
Vis
BEN 2017-07-21 22:39:00 2457956.4437  9.3
Vis
ANC 2017-07-19 22:06:00 2457954.4208  9.7
Vis
ANC 2017-07-18 21:22:00 2457953.3903  <9.2
Vis
BEN 2017-07-14 22:02:00 2457949.4181  9.4
Vis
KTS 2017-04-30 21:25:00 2457874.3924  9.3
Vis
KTS 2017-04-22 21:55:00 2457866.4132  9.2
Vis
KTS 2017-04-18 21:50:00 2457862.4097  9.0
Vis
KTS 2017-04-05 21:25:00 2457849.3924  8.8
Vis
KTS 2017-03-23 22:40:00 2457836.4444  8.5
Vis
HGG 2017-03-01 21:54:00 2457814.4125  8.0
Vis
BEN 2016-11-28 16:05:00 2457721.1701  8.6
Vis
AKG 2016-10-28 17:40:00 2457690.2361  9.0
Vis
BEN 2016-10-05 18:24:00 2457667.2667  9.5
Vis
AKG 2016-10-05 18:15:00 2457667.2604  9.4
Vis
BEN 2016-10-03 18:11:00 2457665.2576  9.6
Vis
AKG 2016-09-30 19:05:00 2457662.2951  9.1
Vis
BEN 2016-09-30 18:05:00 2457662.2535  9.3
Vis
BEN 2016-09-23 20:40:00 2457655.3611  9.3
Vis
ANC 2016-09-21 18:33:00 2457653.2729  9.0
Vis
AKG 2016-09-18 20:10:00 2457650.3403  8.9
Vis
AKG 2016-09-12 20:00:00 2457644.3333  8.7
Vis
ANC 2016-09-10 18:58:00 2457642.2903  9.3
Vis
AKG 2016-09-07 21:25:00 2457639.3924  9.0
Vis
ANC 2016-09-06 19:15:00 2457638.3021  9.2
Vis
ANC 2016-09-04 19:23:00 2457636.3076  9.0
Vis
ANC 2016-08-30 19:25:00 2457631.3090  9.3
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=V+Boo&lastdays=365&showband=@BVRI&.png