Ljuskurva: UZ Cam

Totalt antal observationer: 34
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-12-10 09:10:04 2458462.8820 12.077
V
0.809
KTS 2018-11-05 05:19:32 2458427.7219 12.786
V
0.658
KTS 2018-11-05 05:19:32 2458427.7219 11.29
R
0.658
KTS 2018-11-05 05:19:32 2458427.7219 14.093
B
0.658
WRT 2018-10-19 03:48:40 2458410.6588 11.954
R
0.584
WRT 2018-10-19 03:46:13 2458410.6571 14.241
V
0.584
KTS 2018-10-14 20:54:23 2458406.3711 14.618
V
0.566
HGG 2018-10-14 08:59:51 2458405.8749 14.655
V
0.564
KTS 2018-09-12 04:05:31 2458373.6705 15.425
V
0.425
KTS 2018-08-27 22:36:11 2458358.4418 14.943
V
0.360
HGG 2018-08-16 22:51:01 2458347.4521 14.273
V
0.312
KTS 2018-08-08 04:09:24 2458338.6732 13.693
V
0.274
KTS 2018-08-02 23:57:59 2458333.4986 13.278
V
0.252
KTS 2018-06-26 08:33:04 2458295.8563 10.969
V
0.090
KTS 2018-05-15 03:43:03 2458253.6549 11.011
V
0.908
WRT 2018-04-10 20:15:47 2458219.3443 10.388
R
0.760
WRT 2018-04-10 20:14:21 2458219.3433 11.806
V
0.760
WRT 2018-04-06 20:00:48 2458215.3339 10.464
R
0.743
WRT 2018-04-06 19:59:22 2458215.3329 11.909
V
0.743
WRT 2018-04-02 19:38:47 2458211.3186 10.571
R
0.726
WRT 2018-04-02 19:37:20 2458211.3176 12.052
V
0.726
WRT 2018-03-27 20:40:33 2458205.3615 10.774
R
0.700
WRT 2018-03-27 20:39:07 2458205.3605 12.301
V
0.700
KTS 2018-03-11 03:16:50 2458188.6367 13.566
V
0.628
WRT 2018-02-05 02:41:25 2458154.6121 12.971
R
0.481
WRT 2018-02-05 02:36:57 2458154.6090 15.466
V
0.481
KTS 2018-01-25 06:19:26 2458143.7635 15.366
V
0.435
KTS 2018-01-20 02:22:16 2458138.5988 15.268
V
0.412
KTS 2018-01-10 01:19:55 2458128.5555 14.948
V
0.369
KTS 2017-12-29 01:40:04 2458116.5695 14.488
V
0.317
KTS 2017-12-23 02:41:51 2458110.6124 14.081
V
0.292
KTS 2017-12-14 02:43:35 2458101.6136 15.09
B
0.253
KTS 2017-12-14 02:43:35 2458101.6136 13.581
V
0.253
KTS 2017-12-14 02:43:35 2458101.6136 11.804
R
0.253


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=UZ+Cam&lastdays=365&showband=@BVRI&.png