Ljuskurva: UZ And

Totalt antal observationer: 3
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-01-07 20:15:00 2458126.3437 11.7
Vis
0.090
ANC 2017-02-28 19:13:00 2457813.3007 10.0
Vis
0.099
ANC 2017-02-15 19:34:00 2457800.3153 10.7
Vis
0.058


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=UZ+And&lastdays=365&showband=@BVRI&.png