Ljuskurva: UV Lyr

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-08-16 20:58:00 2458347.3736 12.2
Vis
0.054
ANC 2018-08-04 22:39:00 2458335.4437 12.3
Vis
0.004
ANC 2018-07-31 22:17:00 2458331.4285 12.3
Vis
0.987
ANC 2018-07-24 21:43:00 2458324.4049 12.1
Vis
0.957
ANC 2018-07-08 23:11:00 2458308.4660 12.7
Vis
0.889
ANC 2018-01-07 17:04:00 2458126.2111 12.0
Vis
0.114
ANC 2017-12-04 18:14:00 2458092.2597 10.9
Vis
0.970
ANC 2017-11-06 18:21:00 2458064.2646 11.4
Vis
0.851
ANC 2017-09-27 20:01:00 2458024.3340 <14.4
Vis
0.681


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=UV+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png