Ljuskurva: UV Aur

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum JD Mag. Band
BEN 2017-04-17 21:13:00 2457861.3840  10.7
Vis
BEN 2017-03-22 20:16:00 2457835.3444  10.6
Vis
KTS 2017-01-02 18:25:00 2457756.2674  10.2
Vis
KTS 2016-11-27 18:05:00 2457720.2535  9.5
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=UV+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png