Ljuskurva: UV Aur

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-03-23 19:50:00 2458566.3264 9.8
Vis
0.380
ANH 2019-03-11 20:53:57 2458554.3708 9.7
Vis
0.350
ANH 2019-03-01 19:22:56 2458544.3076 9.6
Vis
0.324
ANH 2019-02-11 18:20:00 2458526.2639 9.4
Vis
0.278
ANH 2019-01-17 19:52:01 2458501.3278 9.1
Vis
0.215
ANH 2019-01-11 17:18:57 2458495.2215 8.9
Vis
0.200
ANH 2018-12-28 17:44:00 2458481.2389 8.6
Vis
0.164
KTS 2018-12-27 17:40:00 2458480.2361 9.2
Vis
0.162
ANH 2018-12-18 22:19:03 2458471.4299 8.6
Vis
0.139
KTS 2018-11-25 20:05:00 2458448.3368 8.7
Vis
0.081
ANH 2018-11-17 23:08:00 2458440.4639 8.3
Vis
0.061
ANH 2018-10-22 04:08:58 2458413.6729 7.6
Vis
0.993
KTS 2018-10-10 20:50:00 2458402.3681 8.3
Vis
0.964


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=UV+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png