Ljuskurva: UV Aur

Totalt antal observationer: 8
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-10-22 04:08:58 2458413.6729 7.6
Vis
0.993
KTS 2018-10-10 20:50:00 2458402.3681 8.3
Vis
0.964
ANH 2018-04-21 20:50:03 2458230.3681 10.5
Vis
0.528
BEN 2018-04-06 20:42:00 2458215.3625 10.6
Vis
0.490
ANH 2018-03-27 19:34:01 2458205.3153 10.3
Vis
0.465
ANH 2018-03-20 20:08:00 2458198.3389 10.2
Vis
0.447
ANH 2018-02-14 19:23:57 2458164.3083 10.2
Vis
0.361
KTS 2017-12-21 18:10:00 2458109.2569 9.7
Vis
0.221


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=UV+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png