Ljuskurva: UV Aur

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2017-12-21 18:10:00 2458109.2569 9.7
Vis
0.221
KTS 2017-11-07 22:20:00 2458065.4306 8.7
Vis
0.110
BEN 2017-04-17 21:13:00 2457861.3840 10.7
Vis
0.593
BEN 2017-03-22 20:16:00 2457835.3444 10.6
Vis
0.527


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=UV+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png