Ljuskurva: U Ser

Totalt antal observationer: 5
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-05-23 22:25:00 2458262.4340 9.4
Vis
0.097
KTS 2018-05-14 21:55:00 2458253.4132 9.0
Vis
0.059
ANH 2018-05-10 21:35:59 2458249.4000 8.7
Vis
0.042
KTS 2018-05-08 21:50:00 2458247.4097 8.5
Vis
0.033
ANH 2018-05-05 21:44:03 2458244.4056 8.1
Vis
0.021


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=U+Ser&lastdays=365&showband=@BVRI&.png