Ljuskurva: U Per

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-04-18 20:02:58 2458592.3354 10.6
Vis
0.235
ANH 2019-03-11 21:10:56 2458554.3826 9.8
Vis
0.117
ANH 2019-03-01 18:30:57 2458544.2715 9.5
Vis
0.085
ANH 2019-02-11 19:36:02 2458526.3167 8.9
Vis
0.029
ANH 2019-01-11 20:22:59 2458495.3493 8.4
Vis
0.933
ANH 2018-12-28 17:00:57 2458481.2090 8.2
Vis
0.888
ANH 2018-11-17 22:07:58 2458440.4222 8.8
Vis
0.761
ANH 2018-11-02 19:34:01 2458425.3153 8.7
Vis
0.714
ANH 2018-10-15 19:49:00 2458407.3257 8.3
Vis
0.658
ANH 2018-09-28 20:36:57 2458390.3590 8.3
Vis
0.605
ANH 2018-09-25 03:27:56 2458386.6444 8.3
Vis
0.593


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=U+Per&lastdays=365&showband=@BVRI&.png