Ljuskurva: U Per

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-04-06 20:26:00 2458215.3514 9.8
Vis
0.058
ANH 2018-03-27 20:13:03 2458205.3424 9.1
Vis
0.027
ANH 2018-03-20 20:26:00 2458198.3514 9.2
Vis
0.005
ANH 2018-03-14 21:10:56 2458192.3826 8.7
Vis
0.987
ANH 2018-02-21 20:58:59 2458171.3743 8.6
Vis
0.921
ANH 2018-02-13 21:24:02 2458163.3917 8.4
Vis
0.896
ANH 2018-02-04 17:20:58 2458154.2229 8.7
Vis
0.867
ANH 2018-01-07 22:11:59 2458126.4250 8.2
Vis
0.781
ANH 2017-12-05 20:00:57 2458093.3340 8.1
Vis
0.677
ANH 2017-11-13 20:38:00 2458071.3597 8.7
Vis
0.609


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=U+Per&lastdays=365&showband=@BVRI&.png